پوشش زدایی تحت فشار بخار آب قراضه های قوطی های نوشیدنی آلومینیمی برای عملیات بازیافت حالت جامد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MCONF05_014

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1401

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی کیفیت سطح پروفیل آلومینیم تولیدی به روش بازیافت حالت جامد می باشد.تعدادی از کارهای آزمایشی به منظور بهینه سازی کیفیت پروفیل های اکسترود شده از طریق بازیافت حالت جامد انجام شده است.موارد اثر گذار می تواند به دلیل پارامتر های مبتنی بر مواد مانند قطعات تراشه،از جمله نوع تراشه،مواد تقویت شده و مورفولوژی آن ها باشد.در این پژوهش قوطی های مستعمل آلومینیمی،با سه فرآیند پوشش زدایی حرارتی،پوشش زدایی شیمیایی و با فرآیند پوشش زدایی به وسیله فشار بخار آب تحت عمل اکستروژن داغ برای بازیافت حالت جامد قرار گرفتند.مزایا و معایب هر یک از روش های پوشش زدایی یاد شده با یکدیگر مقایسه شد.بنابر نتیج به دست آمده از این تحقیق،روش پوشش زدایی تحت فشار بخار آب به عنوان روش بهینه برای عملیات بازیافت ثانویه در نظر گرفته شد.

Keywords:

قوطی های مستعمل آلومینیمی , پوشش زدایی قراضه آلومینیم , کیفیت سطح پروفیل آلومینیم , آلومینیم با ساختار لایه ای , بازیافت حالت جامد آلومینیم

Authors

حسام جعفری

فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی سهند

مازیار آزادبه

استاد دانشگاه صنعتی سهند