مطالعه تجربی فشار مبنا در اجسام دو بعدی و تقارن محوری و ارزیابی روشهای نظری توسط آن

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCME-23-1_010

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

آزمایشهای تجربی متعددی روی اجسام دو بعدی و تقارن محوری در یک تونل باد برای بررسی و تحلیل نتایج حاصله در راستای اندازه گیری فشار مبنا و مقایسه با روابط نظری موجود انجام گرفته است. این آزمایشها برای دستیابی به روش صحیحی برای پردازش نتایج حاصله از آزمون موشک و یا هواپیما برای محاسبه نیروی پسا در سرعتهای مافوق صوت انجام گرفته است. روشهای نیمه تجربی زیادی برای جریانهای دو بعدی وتقارن محوری مطرح می باشد که با استفاده از آنها فشار مبنا برای اجسام مذکور محاسبه شده و نتایج آن با نتایج تجربی مقایسه شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که افزایش ضریب فشار مبنا برای مدل دو بعدی با مبنای پله با عدد ماخ به مراتب بیشتر از مدل با مبناهای تقارن محوری است. از بین روابط نیمه تجربی موجود روش تانر سازگاری خوبی با نتایج تجربی حاصل از این تحقیقات دارد.