بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-33-2_010

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این پژوهش سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم بررسی شده است . بدین منظور مخلوط پودری مولیبدنیت، گرافیت و کربنات سدیم با نسبت مولی ۱ : ۴ : ۲ به وسیله آزمون آنالیز حرارتی هم زمان(STA)، با سه نرخ حرارت دهی خطی ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون آنالیز حرارتی با ۴ روش سینتیکی فریدمن، کسینجر،کوتز- ردفرن و اوزاوا تحلیل و مشخص شد که انرژی فعال سازی واکنش در این روش ها نزدیک به هم و حدود Kj/mol ۲۲۰ است. هم چنین مدل سینتیکی حاکم، مدل کنترل شیمیایی است. برای بررسی مکانیزم واکنش ، مخلوط پودری تا دماهای ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد، در اتمسفر آرگون و با نرخ حرارت دهی ۱۰ درجه سانتی گراد بر دقیقه به تدریج گرما داده شد. الگوی پراش پرتو ایکس فراورده های احیا و بررسی های ترمودینامیکی در این دماها نشان داد که واکنش احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم با تشکیل فازهای میانی مولیبدات سدیم و اکسید مولیبدن پیش می رود.