اختصاص سرویس در محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی معکوس مورچگان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 203

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCCI01_039

تاریخ نمایه سازی: 26 اردیبهشت 1401

Abstract:

حال حاضر اینترنت باعث به وجود آمدن یک اثر بزرگ بر روی جامعه و ایجاد انقلاب در قرن بیست و یکم شده است که همه افراد و همه اشیاء در جهان در حال متصل شدن و ارتباط برقرار کردن با آن هستند. یکی از فناوریهای محبوب که وابسته به محیط آنلاین اینترنت است محاسبات ابری است. در محاسبات ابری چالشهای زیادی از جمله ترکیب خدمات، نحوه ی اختصاص سرویس، انتخاب نسخه کپی، زمان بندی کارها، مصرف انرژی و همگام سازی وجود دارد . اختصاص سرویس یکی از چالشهای مهم در محیطهای ابری است. در واقع چالش اصلی در بحث اختصاص سرویس انتخاب بهترین سرویس کاندید از میان سرویس هایی است که کار معادل انجام میدهند ولی معیارهای کیفیتی متفاوتی مانند زمان پاسخ، هزینه و انرژی مصرفی، اعتماد و در دسترس بودن سرویس مورد نظر را دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله به معرفی روشی برای اختصاص سرویس در محیط تک ابری چند سروری پرداخته شده است. روشهایی از قبل ارائه شده بود که مشکل تعادل بار ترافیکی را به همراه داشتند و هدف ما از ارائه روش پیشنهادی افزایش تعادل بار ترافیکی ما بین سرورها میباشد و براساس نتایج به دست آمده، روش پیشنهادی در مقایسه با روش دیگر بهتر عمل کرده و کارایی بیشتری در زمینه درصد استفاده از سرورها را داشته است.

Keywords:

محاسبات ابری , اختصاص سرویس , الگوریتم بهینه سازی معکوس مورچگان , تعادل بار ترافیکی.

Authors

Fatemeh Asghari

Department of Computer Engineering, Khoy Branch, Islamic Azad University,Khoy, Iran,

Yousef Farhang

Department of Computer Engineering, Khoy Branch, Islamic Azad University, Khoy, Iran,