بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 227

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-31-1_008

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1401

Abstract:

مطالعه ترمودینامیکی احیای مولیبدنیت با کربن، در حضور اکسیدمنیزیم، انجام شد. دیاگرام های پایداری مربوط به دو سیستم MoS۲-MgO و MoS۲-MgO-C در دمای ثابت K۱۲۰۰ رسم و مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی ها نشان داد که فرآیند با اکسیداسیون مستقیم مولیبدنیت به وسیله اکسید منیزیم و در ادامه با تشکیل فازهای میانی اکسیدمولیبدن، نظیر MoO۲ وMgMoO۴، پیش می رود. ترکیب فازهای گازی موجود در فرآیند، حاکی از آن بود که بخش اعظم فازگازی به CO اختصاص دارد. همچنین دیاگرام های پایداری مربوط به سیستم های Mo-O-C(احیای MoO۲ با کربن) وMo-O-Mg-C (احیای MgMoO۴با کربن) رسم و مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی ها نشان داد که محصولات احیا شاملMo،Mo۲C وMoC خواهند بود.

Authors

خدیجه بیرالوند

Materials Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

محمدحسن عباسی

Materials Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran

علی سعیدی

Materials Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran