تحلیل جریان ایده آل تراکم پذیر در صفحه نصف النهاری یک کمپرسور محوری

Publish Year: 1373
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 111

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAME-15-1_008

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

در این مقاله سعی شده است که رفتار جریان سیال غیرلزج را در صفحه نصف النهاری یک کمپرسورمحوری مطالعه کنیم. برای این منظور معادلات اویلر سه بعدی غیردائم در مختصات استوانه ای را برای سیال ایده ال نوشته و سپس این معادلات را در جهت مماسی (جهت دوران) متوسط گیری می کنیم که در نتیجه معادلات از حالت سه بعدی به حالت دوبعدی ساده می شوند. این معادلات دوبعدی را با درنظر گرفتن اثر نیروی پره ها که از متوسط گیری معادله ممنتوم در جهت شعاعی به دست می آید حل کرده و مشخصات کامل میدان جریان سیال را در صفحه نصف النهاری (r-z) به دست می آوریم. برای حل معادلات اویلر ساده شده از روش زمان پیمایشی با استفاده از شیوه رانگ کوتا۱ مرتبه چهارم استفاده کرده و پیشروی در زمان را تا رسیدن به حالت دائم که جواب نهایی است ادامه می دهیم. نتایج مفیدی ازاین مطالعه به دست آمده که توان بالای برنامه را در حل جریان سیال در صفحه نصف-النهاری با حداقل زمان ممکن نشان می دهد.

Keywords:

- , -