نقد پیام های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 195

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFC-14-55_007

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1401

Abstract:

در میان برنامه های گوناگونی که از رسانه ملی پخش می شود، آگهی های بازرگانی بخش زیادی را به خود اختصاص داده است. هدف این پژوهش، شناسایی و طراحی شاخص های بازاریابی اسلامی در حوزه تبلیغات و بررسی میزان تطابق پیام های بازرگانی سیما با شاخص های بازاریابی اسلامی است. ابتدا شاخص های بازاریابی اسلامی با استفاده از منابع اسلامی استخراج و در اختیار خبرگان حوزه مدیریت و تجارت اسلامی قرار داده شد و ۲۳ شاخص مورد تایید قرار گرفت. در ادامه، ۳۲۳ پیام بازرگانی پخش شده از شبکه های ۱، ۲، ۳ و ۵ سیما در بازه زمانی ۱۵/۱/۱۳۹۶ تا ۱۵/۳/۱۳۹۶ به عنوان نمونه آماری انتخاب و مبتنی بر روش تحلیل محتوا با ۲۳ شاخص نهایی مطابقت داده شد. نتیجه حاکی از آن بود که تنها پنج شاخص به طور کامل در تبلیغات رعایت شده اند و در رعایت ۱۸ شاخص دیگر نواقصی وجود دارد. بنابراین در اغلب آگهی های پخش شده ضعف در رعایت اصول و شاخص های بازاریابی اسلامی مشاهده می شود.

Authors

فاطمه نوربخش

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

رسول عباسی

استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم