نظام بین المللی حقوق بشر و جنگ نرم

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 103

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSFC-4-16_003

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1401

Abstract:

با اینکه حمایت از کرامت انسانی و حقوق انسان ها، امری ریشه دار در فرهنگها و ادیان الهی به ویژه اسلام است، اما نظام بینالمللی حقوق بشر دارای خاستگاهی غربی است که متاثر از اندیشهها و مکاتب خاص در مقطعی ویژه از تاریخ به بار نشسته و در جامعه بینالمللی نمودار شده است. با درنظر گرفتن برخی از ابعاد محتوائی و اصول ومبانی «نظام حقوق بشر» و همچنین با توجه به نقش عملی و اجرائی آن در روند استقرار نظام سلطه و جهانی سازی فرهنگ غرب، به نظر میرسد یکی از مجاری و ابزارهای مهم پیگیری جنگ نرم علیه ایران اسلامی و کشورهای مستقل در محیط اندیشه ای، مدیریتی و سازمانی، نظام بینالمللی حقوق بشر باشد.در این مقاله، مناسبات نظام بینالمللی حقوق بشر و جنگ نرم و ابعاد مختلف نظری و عملی آن بررسی خواهد شد.

Authors

عباسعلی کدخدائی

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

نادر ساعد

عضو گروه دیپلماسی دفاعی دانشگاه مالک اشتر