شناسایی و بررسی چالش های پیاده سازی فرایندهای مدیریت پورتفولیوی پروژه در شرکت های مهندسین مشاور

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-3-35_011

تاریخ نمایه سازی: 4 خرداد 1401

Abstract:

در شرکت های پروژه محور حیات سازمان بر پایه پروژه هایی است که انجام می دهند و با توجه به منابع محدود سازمان ها اختصاص این منابع به پروژه ها اهمیت ویژه ای دارد. مدیریت پورتفولیو راهکاری برای بهینه سازی مدیریت منابع محدود سازمان است. شرکت های مهندسین مشاور نیز از جمله این شرکت ها هستند که بیشتر منابع آن ها پیرامون دانش سازمان و نیروهای بکار گرفته است. این سازمان ها با توجه به تامین کننده های مالی خاص خود چالش هایی را نیز دارند، چالش های این شرکت ها درباره مدیریت پروژه ها بر اساس استاندارد مدیریت پورتفولیو تبدیل به موضوع مهمی شده است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. پس از انجام مطالعات کتابخانه ای و انجام مصاحبه با شرکت های مهندسین مشاور پیرامون موضوع پژوهش، نحوه انجام مدیریت پروژه ها توصیف گردید و تحلیل و استدلال به صورت کیفی انجام شد. نیاز به بهینه سازی و توزیع منابع در بین پروژه های این سازمان ها بسیار مشاهده می شود و مساله تعادل سبد یکی از مهمترین مسائل در مدیریت سبد است. پارامترهای یک پورتفولیو باید براساس اهداف و استراتژی سازمان تعیین شود و برای همه سازمان ها یکسان نیست. مدیریت سبد پروژه یک فرآیند تصمیم گیری پویاست. پیاده سازی ppm پروژه های نامناسب کمتری آغاز می گردد و پروژه هایی که با اهداف استراتژیک سازمان و اولویت های کسب و کاری همراستا هستند اجرا می گردند و برای بهبود پروژه ها در قالب سبد پروژه ها پیشنهاداتی مطرح شده است.

Keywords:

مدیریت پورتفولیو , شرکت های مهندسین مشاور , راهکارهای بهبود مدیریت سبد پروژه

Authors

شبیر علیزاده

۱- دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

محمد حسین صبحیه

۲- دانش یار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران