سیر قهقرایی شخصیت های سلم، تور و رستم در شاهنامه بر اساس اصل تخاصم مک کی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 256

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PRIKI-1-1_011

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1401

Abstract:

هدف در این پژوهش آن است تا با بررسی سیر قهقرایی شخصیت های سلم، تور (سیر قهقرایی اخلاقی) و رستم (سیر قهقرایی در زمینه قدرت و اقتدار) بر مبنای روش اسنادی، به این پرسش ها پاسخ داده شود که آیا شخصیت ها مورد بررسی تا مرز نهایی تجربه بشر (امر منفی در منفی) پیش می روند یا خیر؟ آیا این سیر قهقرایی بر تحقق شخصیت اثر می-گذارد و در صورت اثرگذاری، این امر به چه شکلی است؟ نتایج پژوهش، نشان دهنده این است که سلم و تور به سبب قرارگرفتن در مقابل نیروی مخالف آز، در سیر قهقرایی خود، به ترتیب از نقطه عدالت به تبعیض، بی عدالتی و استبداد می رسند که به سبب تسلیم شدن در برابر نیروی مخالف، سیر قهقرایی شان منفی است. در مقابل رستم که به سبب نیروهای مخالف نیرومندی مانند کاوس، سهراب و مرگ، از اقتدار به محدود شدن قدرت، شکست و سرانجام به نقطه عجز می سد، به سبب ایستادگی در مقابل نیروهای مخالف، سیر قهقرایی اش مثبت است. بررسی سیر قهقرایی این شخصیت ها، نشان دهنده این است که در شاهنامه، شخصیت ها به تجربه نهایی بشر دست می یابند و این امر، بر عمق یافتن آنان می افزاید.

Authors

ابراهیم ظاهری عبده وند

استادیار دانشگاه شهرکرد

جهانگیر صفری

استاد دانشگاه شهرکرد