خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه شهرکرد

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 9,933
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 10
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 47
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 33
دسترسی سیویلیکا: دسترسی IP base
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 360 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 10 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 61 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهرکرد

برآورد مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی(ANFIS) نوشته احمد یداللهی و سید مرتضی هاتفیارزیابی الگو های استقرار دوره هخامنشی محوطه های میان کوه شهرستان اردل در GIS نوشته پگاه طالبی و علیرضا خسروزاده و عباسعلی احمدیباستان موسیقی شناسی دوره ساسانی: مطالعه موردی نقشمایه نوازندگان با استناد به ظروف فلزی نوشته مجید ساریخانیکارکردها و خدمات گسترش و غالبیت گیاهان چوبی در قلمرو بهره برداران مرتعی نوشته الهام قهساره اردستانی و شهرام منصوری و حجت الله خدری غریبوندارزیابی آثار تغییرات کاربری اراضی بر خدمات اکوسیستم بر اساس مدل InVEST (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) نوشته فاطمه محمدیاریExamining L۲ Teachers’ Perceptions of EIL Paradigm: Creating Awareness and Change نوشته Gholamreza Salehpour و Mahmood Hashemian و Ali Roohaniغربالگری الگوهای حرکات عملکردی و تعادل ورزشکاران حرفه ای با هدف پیشگیری از آسیب های ورزشی نوشته سجاد باقریان دهکردیبررسی آزمایشگاهی تاثیر گیاه لویی بر خواص مکانیکی و حرارتی آجر نوشته احمد یداللهی ده چشمه و علیرضا جهانگیریتحلیل حکایت های بازنویسی شده کلیله و دمنه براساس انواع اقتباس نوشته سجاد نجفی بهزادی و زهرا ادراکی سورشجانیجهانی شدن و تعارض قوانین در حقوق خانواده؛ چالشها و بایسته ها نوشته مهدی امینیرابطه معرفت در عالم مثالی و عقلانی با فضیلت اخلاقی نزد ملاصدرا و قرچغای خان نوشته علرضا فهیمA Study on the Ocular Infection with Rabies Virus in Mouse نوشته Atefeh Pilehvar Zavareh و Mohammadreza Mahzouniehفراواکاوی داده های RNA-seq گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus) تحت برخی تنش های زیستی و غیر زیستی نوشته سیده نسیم طباطبائی پور و بهروز Shiran و رودابه راوشنگاهی به ساختار خانواده در رمان های منتخب نوجوان براساس دیدگاه بوئرمن (مطالعه موردی: من نوکر بابا نیستم، هستی و عاشقانه های یونس در شکم ماهی) نوشته ساناز باقریان و سجاد نجفی بهزادی و جهانگیر صفریEffect of Thymus Vulgaris Ethanol Extract, on Serum Total Antioxidant in Experimental Induced Poly Cystic Ovarian Syndrome (PCOs) Rats نوشته Reza Ahmadi ۶*Combination of Atorvastatin–Endurance Training Has Positive Effect on Apoptosis and Protein Expression of SDF-۱α/CXCR۴ Axis after Myocardial Infarction in Rat's Heart Tissue نوشته Akbar Azamian Jazi۱واکاوی کیفی مشکلات گردشگری روستایی با استفاده از نظریه مبنایی (مورد مطالعه: روستای شگفت سرآقاسید- شهرستان کوهرنگ) نوشته مصطفی کرباسیونبررسی عددی انتقال گرمای ترکیبی رسانش ، همرفت طبیعی و تابش در یک بلوک جامد شامل حفره های پرشده با گاز نوشته اشکان مجیدی دهکردی و افراسیاب رئیسی و بهزاد قاسمیمقایسه چهار روش اندازه گیری درجای هدایت آبی اشباع خاک نوشته فاطمه قانی و سید حسن طباطبائی و شجاع قربانی دشتکیبررسی تراوایی در شرایط تغییر شکل مقطع و شیب در آبیاری جویچه ای نوشته پریوش رئیسیان فرد دشتکی و سید حسن طباطبائی و علیرضا حسین پور و سونیا زبردست

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه شهرکرد

ارزیابی فیلتر-زهکش های ژئوکمپوزیت و امکان استفاده از آنها به عنوان جایگزینی برای زهکش های لوله ای مرسوم (1393)بررسی تاثیر تغذیه آبخوان شهرکرد با فاضلاب و انتشار نیترات با استفاده از مدل MT۳D (1388)بررسی اثرات فنی، اقتصادی- اجتماعی و محیط زیستی ناشی از اجرای تونل انتقال آب بهشت آباد بر منابع آب زیرزمینی و منطقه مسیر تونل و ارائه راهکارهای مناسب (1392)مطالعه ساختار جریان آشفته حول دو آبشکن با استفاده از مدلسازی عددی سه بعدی (1392)بررسی میزان تاثیر احداث سدهای مخزنی حوضه جونقان- فارسان با توجه به توزیع مکانی آنها در کاهش سیلاب پایین دست (1389)بررسی عددی اثرات برداشت شن و ماسه بر ساختار جریان و مورفولوژی رودخانه در بازه ای از رودخانه خشکه رود-فارسان (استان چهار محال و بختیاری) (1392)بررسی اثرآلایندگی پساب شهرک صنعتی شهرکرد بر آب های زیرزمینی منطقه (1389)مدلسازی بار رسوب رودخانه سودجان با استفاده از رگرسیون چند متغیره سامانه ی فازی و ارزیابی فاکتور فرسایش پذیری خاک در حوزه آبخیز سد زاینده رودعلیا (1389)ارزیابی آسیب پذیری و تهیه نقشه هیا خطر آلودگی و مدل های GIS شهر کرد با استفاده از آبخوان دشت SINTACS و DRASTIC (1389)تعیین تنش بحرانی فرسایش و رسوبگذاری رسوبات ریزدانه مخزن سد کرخه (1395)

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه شهرکرد

تاکنون 27 کنفرانس توسط دانشگاه شهرکرد برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه شهرکرد به صورت زیر است:
اولین همایش ملی دانش سنتی محیط زیست در ایرانششمین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهریسومین کنفرانس بین المللی معماری،عمران،شهرسازی،محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلابچهارمین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانپنجمین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهریپنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیبیست و دومین کنگره ملی و دهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایرانسومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرسدومین کنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرمنهمین کنگره ادبیات پایداریچهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیاولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهریکنفرانس ملی آخرین دستاوردهای مهندسی داده و دانش و محاسبات نرمهمایش دانشجویی ابعاد و اثرات کرونا بر منابع طبیعی و محیط زیست ایرانسومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیدومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرسدومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیاولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردیهفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایرانچهاردهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایراندومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایرانسومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایرانششمین کنفرانس هیدرولیک ایراناولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)