نقش هوش اخلاقی در پیش بینی جهت گیری مذهبی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 168

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEPS-17-40_001

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1401

Abstract:

هدف پژوهش، پیش بینی جهت گیری مذهبی براساس هوش اخلاقی در دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ بودند، که از حدود تقریبی ۱۷۰۰۰ نفر، تعداد ۲۲۰ نفر با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های جهت گیری مذهبی (آلپورت، ۱۹۵۰) و هوش اخلاقی (لنیک و کیل، ۲۰۰۵) استفاده شده است. داده های بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین جهت گیری مذهب درونی و هوش اخلاقی دانشجویان (۳۸/۰r= و ۰۱/۰>P) رابطه معناداری مثبت وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهب بیرونی و هوش اخلاقی دانشجویان (۱۲/۰-r= و ۰۱/۰>P) رابطه معناداری منفی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان هوش اخلاقی و مولفه های آن نشان دهنده نقش آن در پیش بینی جهت گیری مذهبی درونی بود. یافته های t مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر از نظر جهت گیری مذهبی و هوش اخلاقی تفاوت معناداری (۰۱/۰>P) وجود دارد. بر اساس نتایج مذهب درونی باعث ایجاد آرامش، امید، انرژی مثبت، بخشایش و همدلی در افراد است.

Authors

یوسف ترک براهویی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

علی عرب

استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

زهرا نیک منش

دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آراسته، حمید رضا؛ عزیزی شمامی، مصطفی؛ جعفری راد، علی؛ و ...
 • تحلیل مسیر اثر هوش معنوی و هوش اخلاقی برخودشکوفایی و رضایت از زندگی در سالمندان شهر اصفهان [مقاله ژورنالی]
 • تورانلو صیادی، حسین؛ جمالی، رضا؛ میرغفوری، سید حبیب الله. (۱۳۸۶). ...
 • جان بزرگی، مسعود. (۱۳۷۸). بررسی اثر بخشی روان درمانگری کوتاه ...
 • خانیکی، هادی و تبریزی، منصوره. (۱۳۸۹). رضایت از زندگی زناشویی ...
 • خداپناهی، محمد کریم و خاکساری بلادجی، محمدعلی. (۱۳۸۴). رابطه جهت ...
 • علوی، سید حمیدرضا. (۱۳۸۵). نگرش و رفتار دینی دانشجویان دانشگاه ...
 • بررسی رابطه هوش اخلاقی و دینداری در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام [مقاله کنفرانسی]
 • کوشکی، شیرین و خلیلی فرد، مهدی. (۱۳۸۹). نگرش مذهبی و ...
 • کیانی، ژاله؛ فروزش یکتا، فاطمه و عزیزی لیلا. (۱۳۹۱). جهت ...
 • محمدی، سمیه؛ نخعی، نوذر؛ برهانی، فریبا؛ روشن زاده مصطفی. (۱۳۹۲). ...
 • محمدی، سید داوود و مهرابی زاده، مهناز. (۱۳۸۵). ارتباط نگرش ...
 • مختاری، عباس؛ عباسعلی، الهیاری؛ رسول زاده طباطبایی، سید کاظم. (۱۳۸۰). ...
 • مختاری پور، مرضیه؛ سیادت، علی. (۱۳۸۸). بررسی مقایسه ای ابعاد ...
 • ۱۶.Allport, G. w., & Ross, J. M. ( ۱۹۶۷). Personal ...
 • ۱۷.Anaya G., & Cole, D. (۲۰۰۱). Latino student achievement: exploring ...
 • ۱۸.Ball, J., Armistead, L., & Austin, B. J. (۲۰۰۳). The ...
 • ۱۹.Bekoff, marc. & Pierce, Jessice. (۲۰۰۹). Wild justice : the ...
 • ۲۰.Borba, M. (۲۰۰۱). Building Moral Intelligence: The Seven Essential Virtues ...
 • ۲۱.Burg, S., Mayers, R. A., & Miller, L. J. (۲۰۱۱). ...
 • ۲۲.Dezutter, J., Soenens, B. & hutsebaut, D. (۲۰۰۶). Religiosity and ...
 • Brown, E. D. (۱۹۹۱). Human Universals. Philadelphia: Temple University Press ...
 • .Feagin, J.R. (۱۹۶۴). Prejudice and religious types: A focused study ...
 • ۲۵.Ferguson, D. (۱۹۹۳). New Age Spirituality:an assessment, USA, Westminster John ...
 • ۲۶.Kuh GD., & Hu S. (۲۰۰۱). The effects of student ...
 • نمایش کامل مراجع