مطالعه الگو و روش تفسیر شورای نگهبان در پرتوی اراء و رویه های شورا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 167

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUCONF02_180

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1401

Abstract:

در تعیین معنای متون از جمله متون حقوقی و قانون اساسی ، چند مکتب تفسیری همچون منشاءگرا ، مولف گرا، متنگرا و مفسرگرا قابل شناسایی اند. در این میان، مولفگرایی و متن گرایی دیدگاهی است که قرنها در اغلب نظامهای حقوقی، نظریه ی مسلط تفسیری بوده و همچنان نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی ( مانند ایران و آمریکا ) کم وبیش مورد توجه است. تفسیر قانون اساسی در نظریه ی مولف گرا از مقاصد و رفتار قانونگذار بیانگر این موضوع که برگرفته از مکتب منشاء گرایی هست . این نظریه در اصول فقه شیعه و همینطور نگاه اعضای شورای نگهبان به عنوان نظریه ی صحیح و رسمی تفسیر پذیرفته شده. در نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان که بر طبق قانون اساسی صلاحیت ها و وظایف مختلفی برعهده دارد، به عنوان مفسر رسمی قانون اساسی معرفی شده است. اصل (۹۸) قانون اساسی در این باره مقرر داشته است: « تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود » در همین راستا، از ابتدای تشکیل شورای نگهبان، به طور پیوسته و البته با فراز و نشیبهایی، این شورا نظراتی را در تفسیر اصول قانون اساسی ابراز داشته است که به عنوان « نظر تفسیری » شناخته میشوند . سوال مطروحه در این پژوهش این است که وجود ۶ عضو فقیه شورای نگهبان تاثیری در استفاده از این مکاتب تفسیری دارد یا خیر ؟ البته بر طبق مقررات ، تعداد محدودی از مقامات این امکان را دارند که از شورای نگهبان درخواست تفسیر قانون اساسی را داشته باشند.

Authors

محمدمهدی علی نژاددارسرا

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان

محسن تاجیک قلعه

دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه ازاد اسلامی واحد دامغان