آقای دکتر Mohammad Mahdi Alinejad darsara

Dr. Mohammad Mahdi Alinejad darsara

Researcher ID: (461979)

17
8
3
2
2

Lecturer of Qazvin Islamic Azad University

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • پژوهشگر انجمن حقوق اساسی ایران
 • پژوهشگر باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان

Conference Papers

Books

 • کتاب ترجمه کتاب جرایم نفرت - 1401 - Persian
 • کتاب انتقال قرارداد و حقوق قائم مقام در داوری تجاری بین المللی (سخنوران) - 1399 - Persian
 • کتاب جعل سنتی ، جعل الکترونیک ، جعل عمیق (سخنوران) - 1399 - Persian
 • کتاب بیمه تکافل (سخنوران) - 1399 - Persian
 • کتاب نقش حسن نیت بیمه گر و بیمه گزار در انعقاد عقد بیمه و تاثیر آن در پرداخت خسارت (سخنوران) - 1399 - Persian
 • کتاب برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای چندقومیتی مطالعه موردی چین (سخنوران) - 1399 - Persian
 • کتاب مقایسه تطبیقی کسب وکارهای الکترونیکی و استارتآپها بین ایران و انگلستان (سخنوران) - 1399 - Persian
 • کتاب حقوق و احکام قائم مقامی در قرارداد های تجاری بین المللی (سخنوران) - 1399 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • وکیل پایه یک دادگستری (تاکنون)
 • سابقه تدریس در مدرس دانشگاه (تاکنون)