ارزیابی عملکرد شبکه عصبی استوکستیک در بهره برداری بهینه از مخزن سیمره

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 200

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WATERCONF04_030

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1401

Abstract:

از آنجایی که بین آورد ورودی به مخازن و تقاضای آب پایین دست مخازن در بیشتر مواقع اختلاف وجود دارد، به خصوص اختلاف زمانی بین اوج تقاضای آب و آورد ورودی به مخازن، سدها نقش مهمی در مدیریت منابع آب دارند هدف از نحقیق حاضر کاربرد شبکه عصبی استوکستیک ( SNN ) به منظور بهره برداری از مخزن سیمره (شهرستان در شهر) می باشد، در مطالعه حاضر از روش برنامه ریزی ژنتیک ۲ ( PG ) برای آموزش شبکه عصبی استفاده گردید. برای بررسی کارآیی مدل از داده های سد سیمره به عنوان مطالعه موردی استفاده گردید سپس نتایج، با نتایج برنامه ریزی خطی ( LP ) مقایسه شده است، نتایج حاکی از کارآیی و قابلیت بالای مدل SNN به منظور بر برداری از مخزن می باشد، نتایج نشان دادند که مدل SNN با توجه به قدرت بالایی که در امر یادگیری داشت توانست به عنوان یک ابزار کارآمد به منظور بهره برداری بهینه از مخازن، در اختیار تصمیم گیران و بهره برداران قرار گیرد.

Keywords:

بهره برداری بهینه از مخازن , شبکه عصبی استوکستیک , برنامه ریزی ژنتیک

Authors

پریساسادات آشفته

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم،

مبینا ولی دوستی

دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم