ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از روش های فرآیند تحلیل شبکه ای و آنالیز ویکور

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 253

This Paper With 22 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF11_017

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1401

Abstract:

امروزه به دلیل رقابت گسترده و وجود محیط های تولیدی به هم پیوسته، عملکرد تامین کننده عامل موثری در موفقیت یا ناکامی شرکت ها محسوب می گردد. تصمیم برای انتخاب تامین کننده نیز یک مولفه مهم در تولید و مدیریت پشتیبانی برای بسیاری از شرکت ها بشمار می آید. زنجیره تامین در ادبیات مدیریت استراتژیک جایگاه خاص و مهمی پیدا کرده است. منظور از زنجیره تامین فعالیت های مرتبط با تامین کنندگان مواد اولیه یا خدمات و مصرف کنندگان یا مشتری ها و تولید کنندگان محصول است یا خود خدمت می باشد. ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان یکی از عناصر کلیدی در فرآیندهای خرید صنعتی است، و به نظر می رسد که یکی از اصلی ترین فعالیت-های صنایع تخصصی می باشد. انتخاب تامین کنندگان یک مساله تصمیم گیری چند معیاره می باشد. برای حل این مساله، روش های متعددی در ادبیات نظری پژوهش ارائه گردیده است. در این مقاله، یک چارچوب مفهومی برای انتخاب بهترین تامین کننده با در نظر گرفتن چندین معیار ارائه شده است. چارچوب ارائه شده اوزان به دست آمده برای معیارها توسط روش فرآیند تحلیل شبکه ای را شامل می گردد. همچنین با شناسایی معیارهای کمی و کیفی موثر در اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین، از رویکرد تلفیقی VIKOR-ANP جهت ارائه روشی برای اولویت بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین با ترکیبی از معیارهای کمی کیفی استفاده می گردد. از ANP برای ارزیابی گزینه ها نسبت به معیارهای کیفی و بدست آوردن وزن نسبی معیارها و از VIKOR برای رتبه بندی نهایی گزینه ها استفاده می شود.

Authors

محمدرضا جعفری

عضو هیئت علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران