مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و امید تحصیلی در دانش آموزان با اختلال بازی اینترنتی با و بدون همبودی اختلال نارسایی توجه/ فزون-کنشی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 176

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHILD-9-1_011

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1401

Abstract:

زمینه و هدف: به موازات همه­ گیر شدن استفاده از اینترنت، استفاده بیش از حد آن توسط دانش­آموزان می­تواند به مشکلاتی شبیه اعتیاد و وابستگی منجر شود و پیامدهای نامطلوبی بر عملکرد تحصیلی و شخصی آنان داشته باشد. بدین ترتیب مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش نظریه خودتعیین­ گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت خواب و امید تحصیلی در دانش ­آموزان با اختلال بازی اینترنتی با و بدون همبودی اختلال نارسایی توجه/فزون­کنشی انجام شد. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه ­آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون و پیگیری با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی دانش ­آموزان ۱۲ تا ۱۴ ساله با اختلال بازی اینترنتی در سال ۱۳۹۹ شهرستان خرم­ آباد با تعداد ۵۲۰۰ نفر بود. تعداد نمونه ۴۲ نفر بود که به روش نمونه­ گیری هدفمند انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه جایدهی شدند (هر گروه ۱۴ نفر). ابزارهای گردآوری داده­ های این پژوهش شامل آزمون اختلال بازی اینترنتی- ۲۰ (پونتس، ۲۰۱۴)، پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان (اسپرافیگن و گادو، ۱۹۹۴)، مقیاس امید به تحصیل (خرمائی و کمری، ۱۳۹۶) و پرسشنامه کیفیت خواب پترزبورگ (بویس و همکاران، ۱۹۸۹) بود. همچنین گروه ­­های مداخله تحت ۹ جلسه دو ساعته برنامه مداخله ­­ای آموزش نظریه خودتعیین­ گری (گروه مداخله یکم) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (گروه مداخله دوم) قرار گرفتند. تحلیل داده­ ها با استفاده از تحلیل کوواریانس در محیط SPSS۲۶  انجام شد. یافته ­ها: نتایج تحلیل داده ­ها نشان داد که در هر دوگروه­ آموزش نظریه خودتعیین­ گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تفاوت معناداری بین دو مرحله پس ­آزمون و پیگیری در کیفیت خواب و امید تحصیلی وجود داشت (۰۰۱/۰p<). همچنین با کنترل اثر پیش­ آزمون، تعامل دو متغیر عضویت گروهی و گروه همبودی نارسایی توجه/ فزون­کنشی در امید تحصیلی دانش­آموزان معنادار است (۰/۰۰۱p<). نتیجه­ گیری: هر دو روش آموزش نظریه خود­تعیین­ گری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، به یک اندازه می­ توانند با تاثیر معنادار بر کیفیت خواب و امید تحصیلی به دانش آموزان با اختلال بازی اینترنتی کمک کنند.

Keywords:

Self-determination theory training , acceptance and commitment therapy , sleep quality , scademic hope , internet gaming disorder , attention deficit / hyperactivity , آموزش نظریه خودتعیین گری , درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد , کیفیت خواب , امید تحصیلی , اختلال بازی اینترنتی , نارسایی توجه/ فزون کنشی

Authors

حجت الله نجفی خرم آباد

Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

حمدالله جایروند

Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

فاطمه سادات مرعشیان

Department of psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :