اهمیت آنالیز کسکیدی در یک مرکز موتور توربین گاز به منظور ارزیابی تکنیک های بهبود دهنده عملکرد کمپرسور های محوری؛ مروری بر ادبیات

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 379

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GTC07_039

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401

Abstract:

کارکرد اکثر موتور های توربینی گاز بر پایه سیکل برایتون استوار است و عملکرد صحیح آن ها به طور عمده به عملکرد کمپرسور محوری وایسته می باشد. در این راستا، این مقاله به اهمیت آنالیز کسکیدی در طراحی و بهینه سازی کمپرسور محوری می پردازد و هدف آن مرور آن دسته از تکنیک های بهیوددهنده عملکرد آیرودینامیکی می باشد که در ارزیابی آن ها از تست کسکید استفاده می شود. با توجه به تعداد پره های محدود مورد استفاده در آنالیزکسکیدی و ماهیت ساکن بودن پره ها (حتی برای روتور ها) ارزان ترین ابزار برای طراحی کمپرسور های موتور های هوایی و ارتقا عملکرد آن ها استفاده ازداده های آنالیز کسکیدی یعنی افت فشار سکون و تغییر زاویه جریان می باشد. در مطالعه حاضر روش های ارتقا دهنده عملکرد آیرودینامیکی کمپرسورها دسته بندی شده و نقش تست کسکید در سنجش آن ها شرح داده می شود تحلیل دستاورد های استخراج شده توسط محققان به این پرسش پاسخ میدهد که چرا یک مرکز موتوری توربین گاز به آنالیز کسکیدی- به دو صورت عددی و تجربی- نیاز مبرم دارد. همچنین مقاله مروری حاضر میزان تاثیرگذاری روش های مختلف کنترل جریان را بر بهبود عملکرد آیرودینامیکی پره های استاتوری و روتوری مورد ارزیابی قرار می دهد.

Authors

پیام رحیمی مشائی

گروه مپنا، شرکت توگا، تهران، ایران

حسین پورفرزانه

گروه مپنا، شرکت توگا، تهران، ایران

سیدمصطفی حسینعلی پور

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

محمدمهدی جعفری

گروه مپنا، شرکت توگا، تهران، ایران

فرزانه عظیمی

گروه مپنا، شرکت توگا، تهران، ایران

جواد کمری

گروه مپنا، شرکت توگا، تهران، ایران