نقش و آثار بدن در حدوث نفس از دیدگاه ابنسینا و ملاصدرا

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

68

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HSRN-8-1_006

تاریخ نمایه سازی: 8 مرداد 1401

Abstract:

از نظر ابن سینا و ملاصدرا حدوث نفس از ناحیه علل مفارقه (عقل فعال) به سبب استعداد و آمادگی بدن و فراهم شدن مزاج و ترکیب بدنی معتدل و متناسب است. بدن با آثار و نقشهای مهمی که در مرحله حدوث نفس ایفا میکند مرجح حدوث و عامل تعین نفس است. تکثر و تمایز نفوس در ابتدای حدوث، به وسیله بدن و عوارض بدنی تحقق میپذیرد. همچنین، بدن موجب استکمال و منع تعطیلی وجود نفس و قوای آن میشود. بدن در مرحله حدوث نفس نقشها و آثار مهم دیگری دارد که در مقاله حاضر با تکیه بر دیدگاه ابن سینا و ملاصدرا به آن خواهیم پرداخت.