مروری بر خواص آنتی اکسیدانی و آنتی باکتریالی نانوذرات روی : مقاله مروری

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

139

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TICNF07_092

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

در دهه گذشته، پیشرفت های علم و فناوری نانو فرصت های زیادی را برای مطالعه اثرات بیولوژیکی نانوذرات از جمله اثراتآنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی فراهم کرده است. این مطالعه با هدف بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد باکتریایی نانوذراتانجام شد.پژوهش ادبیات این مرور با استفاده از کلیدواژه های «نانوذره»، «آنتی اکسیدان» و «ضد باکتری» در پایگاه های اطلاعاتی PubMed ، Web of Science ، Google Scholar و Scopus انجام شد و مقالات مرتبط از سال ۲۰۱۰ تابه امروز انتخاب شدند. مطالعات نشان دادهاند که نانوذرات اکسید روی خواص ضدباکتریایی و آنتی اکسیدانی خوبی از خودنشان داده اند. بنابراین، به دلیل تنوع در فناوری نانو و اطلاعات اندک در مورد اثرات نانوذرات، به بررسی اثرات هر یک از ایننانوذرات بر کیفیت زندگی انسان، بهبود وضعیت محیطی، ارتقای سلامت مواد غذایی با استفاده از نانوذرات در صنعتکپسول سازی و همچنین برای روشن شدن جنبه های مختلف عملکرد آنها، مطالعات بیشتری مورد نیاز است.

Authors

سمیراشکری
سمیرا شکری

گروه مهندسی بهداشت محیط، گروه ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران

سحرصباحی
سحر صباحی

گروه تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

یگانهمظاهری
یگانه مظاهری

گروه مهندسی بهداشت محیط، گروه ایمنی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران