خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 5,045
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 97
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 7
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 4 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 16 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

مقایسه تطبیقی برنامه درسی رشته کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ایران با ویرجینیا و ویرجینیای غربی نوشته داریوش رخ افروزنقش حساسیت اضطرابی و اضطراب مرگ در پیش بینی اضطراب کرونا نوشته زینب نجف پورFolate gene polymorphisms CBS ۸۴۴ins۶۸ and RFC۱ A۸۰G and risk of Down syndrome offspring in young Iranian women: A cross-sectional study نوشته Neda Farajnezhad و Pegah Ghandil و Maryam Tahmasebi-BirganiRelationship and the Effect of Different Variables on Smoking Prevention Behaviors among Students: The Regression Analysis نوشته Simin Geravandi و Mohammad javad Mohammadi و Akbar Babaei Heydarabadi و Saeed Ghanbari و Nasser HatamzadehInvestigating and Determining the Critical Points Ahvaz Drinking Water نوشته Yazdan Mahmodian و Majid Farhadi و Saeed Ghanbari و Fereshteh Filban و Mohammad javad Mohammadiبررسی وضعیت درگیری شغلی در دانشجویان کارورز هوشبری دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نوشته معصومه آلبوغبیش و سیامک نظری و سارا آدرویشی و محمد حسین حقیقی زادهInvestigating the Effectiveness of Spirocyclopropane-Oxindole Derivatives on Clinical Isolates of Candida albicans نوشته Akbar HoseinnejadAnalysis of the Effects of Sargassum tenerrimum Algal Extract on Interleukin-۱۲ Gene Expression in Lymphoblastic Leukemia C۱۲۱ Cells نوشته Ali Khodadadiبررسی پیامدها و اختلالات ناشی از نوبتکاری بر سلامت کارکنان یک شرکت پتروشیمی نوشته فاطمه رحیم خانیبررسی تاثیر نوبتکاری بر سطح سلامت شغلی کارکنان عملیاتی ؛مطالعه مقطعی یک شرکت پتروشیمی نوشته فاطمه رحیم خانیRisk Assessment of Runway Excursion Using Bowtie Technique: A Case Study in One of the Iran's International Airports نوشته Ala Fattahi و Zeynab Sadat Nezamodini و Amirhossein Sadeghi Runizi و Ensyeh SaadatzadehEvaluation of the anxiety caused by the COVID-۱۹ in medical students and its relationship with GPA (Grade Point Average) at Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz نوشته Helia Moayedi و Negin Amini و Mahin Dianat و Mehdi Sayah و Mohammad DianatComparison of students’ performance and attitude between collaboration testing and written examination of ethics course نوشته Razieh Mofateh و Neda Orakifar و Nasibeh Noori Mombeyni و Shahla Zahednejad و Meimanat Akbari و Mahsa Fadavighaffari و Seifolah Jahantabi-NejadThe Effectiveness of Preventive Nursing Care Based on Braden Scale on the Incidence of Pressure Ulcers in ICU Patients: A Clinical Trial Study نوشته Khadijeh Khodayari و Marziyeh Asadizaker و Simin Jahani و Bahman Cheraghianتاثیر کاربست تکنولوژی آموزشی در کلاس درس بر فرایند یادگیری دانش آموزان نوشته فاطمه بهرامی کهیش نژادبررسی اهمیت آموزش بهداشت به دانش آموزان نوشته راضیه کاظمی بره بی چاستراهکارهای خبرگان برای تحقق وضعیت مطلوب آموزش فلوشیپ چشم پزشکی ایران :پنل آینده-پژوهی نوشته غلامرضا خاتمی نیامیزان همدلی و عوامل مرتبط با آن در دستیاران تخصصی رشته های مختلف پزشکی نوشته مهرنوش ذاکر کیش و علی حافظی و عبدالحسین شکورنیا و محمود منیعاتیبررسی وضعیت ارگونومی کارگران واحد بار، در یکی از فرودگاه های ایران نوشته عباس محمدی و بهزاد فولادی دهقی و فاطمه اسدیان و سعید قنبریThe relationship between hot spots of air pollution and the incidence of gestational diabetes based on spatial analysis: A study on one of the most air-polluted metropolis of Iran نوشته Neamatollah Jaafarzadeh و Sedigheh Nouhjah و Hajieh Shahbazian

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تاکنون 9 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: