حذف ترکیبات آلی فرار از پساب و هوا توسط نانو الیاف پلیمری الکتروریسی شده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 103

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSSE05_087

تاریخ نمایه سازی: 17 مرداد 1401

Abstract:

ترکیبات آلی فرار می توانند اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط زیست داشته باشند. تا کنون تکنیک های متفاوتی از جمله جداسازی غشایی، جذب سطحی، اکسیداسیون کاتالیزوری، تجزیه زیستی و غیره برای حذف آلاینده های آلی از پساب و هوا به کار گرفته شده اند. در میان روش های ذکرشده، فرآیند جذب سطحی به دلایلی همچون ظرفیت جذب بالا، طراحی ساده و سهولت عملیات روشی کارآمد می باشد. الکتروریسی به عنوان یک تکنیک کارآمد تولید نانوالیاف برای کاربرد در جاذب ها و فیلتر ها در نظر گرفته می شود. این تحقیق پیشرفت های اخیر در توسعه نانوالیاف پلیمری الکتروریسی شده برای حذف ترکیبات آلی فرار مختلف از پساب و هوا را مورد مطالعه قرار می دهد. نانوالیاف الکتروریسی شده از مواد مختلف پلیمری به همراه سطح ویژه و ظرفیت جذب یا بازده حذف مواد آلی فرار مختلف گزارش شده و مورد ارزیابی قرار گرفت.

Authors

مریم کیانی خراجی

دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، گروه مهندسی شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری

حمید حیدرزاده درزی

دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی، گروه مهندسی شیمی استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه حکیم سبزواری