استفاده مجدد تطبیقی از میراث معماری در اسناد، قوانین و طرح های ملی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 132

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IDEH-4-10_003

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

قوانین، آیین نامه ها و ضوابط ملی در حوزه معماری و مرمت، حاصل تبادل نظر و تجربیات متخصصین و به نوعی نشان دهنده شرایطسیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور هستند که همواره بر تدوین این قوانین تاثیر گذاشته است. استفاده مجدد و احیاء نیز بهعنوان روش هایی برای حفاظت از بناهای تاریخی همواره بخشی از این قوانین و ضوابط را به خود اختصاص داده اند.این مقاله توصیفی - تحلیلی با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای با بررسی قوانین برنامه های پنج ساله اول تا پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشور، ضوابط صندوق احیاء و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی، طرح های پردیسان و ... به اصول وضوابط استفاده مجدد تطبیقی از بناهای تاریخی از دیدگاه این قوانین و اسناد می پردازد.آگاهی از سیر تحول اندیشه ها و قوانین و ضوابط مرتبط با تغییر کاربری و استفاده مجدد از میراث معماری و آشنایی با سازمان های ذیربط و حامی این رویکرد می تواند راهنمایی مناسب جهت اخذ تصمیم بهتر در فرآیند استفاده مجدد بوده و این رویکردرا به عنوان یکی از مناسب ترین روش های حفاظت از میراث معماری معرفی کرده و گسترش دهد.

Authors

رعنا توتونچی

کارشناسی ارشد مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی - میراث معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران