تجربه توسعه کمربندسبز کلانشهری لندن

Publish Year: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 280

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHNG-12-56_006

تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1401

Abstract:

سیاست های توسعه فضایی,فلمروبی ومحدوده های حفاظتی مختلفی در جهان به منظور تحدید توسعه شهرها وبه ویژه کلانشهرها آزموده شده است. یکی از مهم ترین این سیاست ها؛ سیاست یا رویکرد توسعه کمربندسبز است که عملکرد اصلی آن کنترل پراکنده رویی شهری و حفاظت از اراضی طبیعی پیرامونی شهرهاست.تجربه کشورانگلستان و کمربندسبزکلانشهری لندن را باید سرآمد تجارب جهانی موفق دراین حوزه دانست که مطابق با مطالعات مختلف، پاسخ به نسبت موفقی به چالش پراکنده روبی شهری بوده است و از این رو الگوبی برای توسعه کمربندهای سبز کلانشهری در جهان (از جمله نمونه هایی چون پاریس، سئول و تورنتو) محسوب می شود. آن گونه که نوشتار حاضر نشان می دهد کمربندسبز لندن در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد و مساحت آن در سال ۲۰۰۶ حدود ۴۸۴هزارو۱۷۳ هکتار بوده است. منطقه وسیع کمربندسبز پیرامون لندن دربرگیرنده اراضی طبیعی و پهنه های ارزشمند زیست محیطی از قبیل جنگل, رودخانه واراضی کشاورزی است. همچنین پشتوانه های قانونی مختلفی چون قانون کمربند سبز سال ۱۹۳۸، قانون حکومت لندن بزرگ ۱۹۹۹، قانون برنامه ریزی شهری و محلی ۱۹۹۱و قانون برنامه ریزی و خرید اجباری, از توسعه و حفاظت این محدوده حمایت می کنند. ضمن آنکه مدیریت محدوده کمربندسبز کلانشهری لندن، در قالب همکاری و تشریک مساعی نهادهای گسترده بخش عمومی, دولتی و خصوصی از قبیل "کمپین حفاظت از انگلستان روستایی (CPRE)"، شورای کمربندسبز لندن, وزارت محیطزیست و تغذیه و امور روستایی انگلستان صورت می پذیرد.

Keywords:

Authors

میثم بصیرت

پژوهشگر دوره دکتری شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

زهرا ادهم

کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران