تاثیر زیرساخت های شهری در بازسازی پس از زلزله ( مطالعه موردی در شهر همدان)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICONF09_332

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر زیرساخت های شهری در بازسازی پس از زلزله در شهر همدان می باشد. روش بکار رفته در پژوهش حاضربراساس هدف از نوع توسعه ای - کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی« واز نوع کمی و کیفی می باشد. جمع آوری اطلاعات بصورت مشاهده مستقیم وکتابخانه ای می باشد که با بهره گیری از روش پرسشنامه بین متخصصین اطلاعات لازم جمع آوری و آماده ی تجزیه و تحلیل از طریق مدل تحلیل سلسله مراتب AHPتحت نرم افزار v۱۱.۰ Choice Expert با حجم نمونه ۳۰ نفر انجام گرفته شده است .نتایج حاصل از یافته های پژوهش نشان می دهد که مهمترین عامل عمده در بازسازی پس از زلزله در شهر همدان، آسیب دیدگی زیر ساخت های شهری می باشد . زیرا شبکه راه های شهری که نقش مهمی را در زیرساخت های شهری ایفا می کنند. از اینرو جهت بررسی تاثیرکاربری اراضی شهری برای کاهش آسیب پذیری درمواجه با زلزله با توجه به اهمیت وزن هر یک از معیارهای نظیر فضاهای باز شهری، سازگاری کاربریها، مکان یابی کاربری ها، تراکم های شهری، بیشترین وزن با ۰,۲۶۳ مربوط به معیار فضای باز شهری وکمترین وزن با ۰,۲۳۴ مربوط به معیار سازگاری کاربریها می باشد.

Authors

بهزاد لطفی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت ایمنی محیط زیست((HSE موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی انرژی