مطالعه جایگاه انگیزه در گستره جرم قتل بر پایه آموزه های حقوق کیفری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJC02_596

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401

Abstract:

عوامل گوناگونی در تکوین قتل نقش دارند. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده درصدد است بدین پرسش ها پاسخ دهد که انگیزه چهتاثیری در ارتکاب جسم قتل دارد؟ انگیزه در حقوق کیفری عمومی، میلی پنهانی است که انسان را به سوی ارتکاب جرم رهنمون می سازد. اصل کلی در حقوق کیفری ایران بی تاثیری انگیزه در جسم قتل است. با وجود این در هنگام اصدار حکم تعزیری در قتل توجه به انگیزه اهمیت دارد. افزون بر این تفاوت-های بنیادینی میان انگیزه و سوءنیت در قتل نیز وجود دارد. از چشم انداز آموزه ای دانش جرم شناسی نیز جایگاه انگیزه در قتل الزاماتی را در قلمرو های پیشگیری از جرم قتل و نیز اصلاح و بازپروری مرتکبان نیز به همراه می آورد.این نوشتار دریافته ایت که با وجود اصل کلی بی تاثیری انگیزه در قتل مناسب از چشم اندازهای گوناگون نظری و عملی بدان توجه شود

Authors

حسن بابایی

کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز، تهران، ایران