خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,111
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 175
رتبه علمی در بین Azad University: 78
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 7 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 24 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

ارائه الگوی نقش عوامل موثر روانشناسی در بازنمایی ذهنی بر توجیه رفتار و فرایند تصمیم گیری حسابداران مدیریت نوشته محمدحامد خان محمدیThe Effect of Six Weeks of High-Intensity CrossFit Training on Serum Asprosin, Body Fat Percentage and Insulin Resistance in Men with Type ۲ Diabetes نوشته ماریا رحمانی قبادیتبیین شاخص های پیوست فرهنگی در معماری ساختمان های قضایی بر اساس جهانبینی اسلامی نوشته محمدهادی کابلیبررسی شاخص های طراحی برج مسکونی در راستای توسعه پایدار اجتماعی نمونه موردی: برج های کلانشهر تهران نوشته افشین قربانی پاراممقدار تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک شهر شیراز نوشته مینا مزینینقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیران نوشته سمیه صمیمیمدل مدیریت ریسک مبتنی بر سطوح بلوغ، قابلیت های منابع انسانی و کیفیت آموزش (مورد مطالعه: مجتمع گاز پارس جنوبی) نوشته ابوالقاسم دلخوش کسماییاولویت بندی مولفه های مدارس سبز با رویکرد فازی در نظام آموزش و پرورش ایران نوشته معصومه اولادیان و محمود صفریاولویت بندی ابعاد کیفیت خدمات دانشگاهی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (موردمطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند) نوشته مقداد حاجی محمد علی جهرمیبرنامه ریزی استراتژیک در سازمان های آموزش عالی ایران از طریق رویکردکارت امتیازی متوازن نوشته سمیه صمیمی و پری همتیبررسی علائم اضطرابی بر اساس رشد پس از سانحه و تحمل ابهام در زنان مبتلا به سرطان پستان نوشته محمد وظایفی شهریورارائه مدل تعیین کننده های حس تعلق به مکان در بافت تاریخی شهرهای بندری حاشیه خلیج فارس (مورد: بندر لنگه) نوشته محمد قمیشیAssessing the Performance of Branches of Refah Bank in Tehran Province by Combining Analytic Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA) Algorithms in Fuzzy Conditions نوشته Ali Nazeri و Majid Keshavarziتحلیل حقوق اختصاصی ایثارگران با نگاهی به آیات قرآن کریم و حقوق و قوانین کشورها (مطالعه موردی: ایران، آمریکا،چین، ژاپن و الجزائر) نوشته میترا ضرابیبررسی اثرگذاری آموزش مفاهیم درسی بر اساس تئوری انتخاب بر مهارت تصمیم گیری دانش آموزان در مدارس ابتدایی کودکان کار و آسیب صبح رویش نوشته مهسا صابریتحلیل حقوقی آثار منفی ناشی از همه گیری کرونا قراردادهای کار نوشته نرجس شفیعی فرشناسایی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه مدیریت شهری بر مبنای فناوری های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کمی نوشته بی بی سادات میراسماعیلی و مهدی عسکری و افشین محمدی و حمیدرضا حسینی داناارزیابی احتمالاتی خطر لرزه ای شهر جدید پرند نوشته غزاله رزاقیانطراحی مدل مطلوب مدیریت روابط عمومی وزارت نفت برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نوشته حسین فهیمی تبار و بی بی سادات میراسماعیلی و حمیدرضا حسینی دانا و افشین محمدیارزیابی کمی سدهای وزنی بتنی بر مبنای انرژی با استفاده از شاخص خرابی تحت زلزله های حوزه نزدیک نوشته سید جمال الدین شریفی

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

تاکنون 3 کنفرانس توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند به صورت زیر است: