بررسی آموزش مهارت های زندگی در مقطع ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF01_052

تاریخ نمایه سازی: 23 شهریور 1401

Abstract:

مهارت های زندگی توانایی هایی برای رفتار سازگارانه و مثبت است که انسان را قادر می سازد تا به طور موثر با خواسته ها و چالش های زندگی مقابله کند. همچنین مهارت های زندگی توانایی هایی برای رفتار انطباقی و مثبت هستند که انسان را قادر می سازد تا به طور موثر با خواسته ها، نیازها، تهدیدها و چالش های زندگی مقابله کند. اوایل کودکی بحرانی ترین زمان برای مداخله مثبت است. رشد کودکان در این مرحله به شدت تحت تاثیر محیط آنها قرار می گیرد و این تاثیر همچنان بر بقیه زندگی آنها تاثیر می گذارد. بسیار مهم است که برنامه های آموزشی و مهارت های زندگی نیز در همین مرحله اولیه آغاز شود. آموزش مهارت های زندگی باید از دوره کودکی شروع شود. با توجه به اهمیت آموزش ها در دوره ابتدایی و تاثیری که این آموزش ها به طور کلی بر زندگی فرد در آینده دارد، اهمیت آموزش مهارت های زندگی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی بود. روش پژوهش نیز کتابخانه ای بود و از نظر هدف پژوهش توصیفی و تحلیلی بود. با توجه به نتیجه به دست آمده از این پژوهش پیشنهاد می گردد که آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی برای توانمندی روانی و اجتماعی کودکان این دوره شروع شود و همچنین برای معلمان نیز دوره های پیش از خدمت برای آموزش مهارت های زندگی در نظر گرفته شود تا آموزش های لازم و ضروری را برای دانش-آموزان دوره ابتدایی داشته باشند.

Authors

پروین نظری

کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

مهدیه ابادی کر

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

مریم مدنی

کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

ناهیده درگاهی

کارشناسی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد

نسرین درگاهی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد