بررسی بروز اثرات جسمانی و روانی بر روی سلامت آتش نشانان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 106

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NFUS05_122

تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1401

Abstract:

امروزه حوزه های کاری آتش نشانان در زمینه های مختلف در حال گسترش است. با پیشرفت جامعه، کار آتش نشان ها به فعالیت های مرتبط با آتش سوزی محدود نمی شود. به عنوان پیشگیری از آتش سوزی، احتیاط آتش سوزی و اطفاء حریق اما دارد. در زمینه های مختلف متنوع شده است و آنها مسئول هستند. تمام حوادث ایمنی که در سراسر کشور رخ می دهد، از جمله خدمات امداد و نجات و اورژانس است. آتش نشانان به دلیل شرایط شغلی شان، در حالت تنش مداوم قرار دارند و در محیط کاری خود، همیشه آماده فراخوانی برای انجام عملیات نجات هستند. یک آتش نشان در کار روزمره خود، با وظایف و تکالیفی مواجه میشود که تهدیدکننده بوده و واکنش طبیعی ترس، درماندگی و سایر راهکارهای مقابله ای گوناگون را به همراه دارند در طول چند دهه گذشته، بسیاری از تحقیقات مربوط به سلامت آتش نشانان، درزمینه خطرات فیزیکی، حرارتی، ارگونومیکی و شیمیایی بودهاند، اما جنبه دیگری از شغل آتش نشانی، فشارهای روانی و عاطفی ناشی از شرایط شغلی و رویدادهای شغلی آتش نشانی است که میتوانند بر سالمت روانی آتش نشانان، تاثیر منفی داشته باشند

Authors

حسین عرب محمدی

دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی )واحد علوم و تحقیقات تهران(/فرمانده ایستگاه ۱۱۴ آتش نشانی تهران،

محمد دیبا

کارشناس ارشد HSEدانشگاه تهران(واحد پردیس ارس)/مدیر منطقه یک عملیات آتش نشانی تهران