بررسی تحلیلی و ارائه مدل نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

Publish Year:

1401

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

Persian

View:

28

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JORR-18-2_005

تاریخ نمایه سازی: 29 شهریور 1401

Abstract:

هدف از این پژوهش بررسی تحلیلی وقف و ارائه مدلی به منظور نهادینه کردن فرهنگ وقف در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است. این تحقیق دارای راهبرد ترکیبی (تلفیقی) است. بنابراین جامعه مورد بررسی در مرحله کیفی و کمی متفاوت بودند. در بخش کیفی جامعه آماری شامل خبرگان حوزه وقف است. جامعه کمی مورد پژوهش، شامل تمامی خیرین و واقفان استان هرمزگان و مدیران سطوح عالی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند که تعدادشان طبق آمار ۱۳۵ نفر است. برای تحلیل کمی و به منظور آزمون فرضیات مرتبط با اجزای مدل و آزمون کل مدل تحقیق به ترتیب از آزمون T استفاده شد. برای این کار از نرم افزار spss نسخه ۲۲ استفاده شد. برای بخش کیفی نیز از روش داده بنیاد و نرم افزار Maxqda۱۰ استفاده شد. یافته ها نشان داد که این پژوهش مدلی مشتمل بر شش بعد (آموزش، تسهیل کننده، راهبردها، فرهنگ، موانع و نتایج) و۴۲ مولفه است که در آن نشان داده شد دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای حرکت به سمت نهادینه کردن وقف باید به متغیرهای آموزش، تسهیل کننده، راهبرد ها، فرهنگ، موانع، نتایج توجه کنند.

Keywords:

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی , فرهنگ , مدل , نهادینه کردن , وقف

Authors

نازیلاعامری سیاهویی
نازیلا عامری سیاهویی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

مهدیباقری
مهدی باقری

دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

نادرقلیقورچیان
نادرقلی قورچیان

دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

پریوشجعفری
پریوش جعفری

استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • قران کریمآبی، فاضل (۱۴۱۷ق). کشف الرموز فی شرح مختصر ...
 • آرمون، عسگر؛ اسدی، عبدالله (۱۳۹۶). آسیب شناسی فرهنگ وقف در ...
 • احسنی، خاطره؛ اصغرزاده، علی (۱۳۹۳). وقف: ارزش هویتی در تعامل ...
 • احمدزاده، فرید و رئیسی فر، محدثه (۱۳۹۸). بررسی نقش وقف ...
 • اخگری، مهدی؛ محمددوست، زهرا؛ محمدی،زهره (۱۳۹۸). بررسی فرهنگ وقف در ...
 • اسکافی، ابن جنید، محمد بن احمد کاتب بغدادی (۱۴۱۶ق). مجموعه ...
 • اعوانی، غلامرضا (۱۳۹۵). «اهمیت نهادینه شدن وقف در پیشبرد علم ...
 • بیهقی کیدری، قطب الدین (۱۴۱۶ق). اصباح الشیعه لمصباح الشریعه، قم: ...
 • پرخیده، احمد؛ تاجیک، مهدی (۱۳۹۰). «نقش و اهمیت امنیت اقتصادی ...
 • جماعتی، شهزاد؛ بگ زاده، شهرام، حضرتی جهان، مهدی؛ زلالی، بهروز ...
 • حاجی پور، بهمن (۱۳۹۵). رویکرد استراتژیک به توسعه ارزش آفرینی ...
 • حلبی، ابن زهره (۱۴۰۷ق). غنیه النزوع الی علمی الاصول و ...
 • حلی، محقق، جعفر بن حسن (۶۷۶ق). مختصر النافع فی فقه ...
 • حیدری، حسین؛ کاردوست، خدیجه (۱۳۹۲). «مبانی عوامل و گستره وقف ...
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (۱۴۱۲ق). مفردات الفاظ القرآن ...
 • راوندی، قطب الدین (۱۴۰۳ق). فقه القرآن، ج۲، قم: انتشارات کتابخانه ...
 • ریاحی، محمدحسین (۱۳۹۱). «وقف در مدارس اصفهان عصر صفوی و ...
 • شا محمدی، منیر (۱۳۹۲). «وقف و اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ...
 • شریف مرتضی، علی بن حسین (۱۴۱۵ق). فقه استدلالی تطبیقی، قم: ...
 • صدوق، محمد بن علی بن بابویه (۱۴۱۳ق). من لا یحضره ...
 • طباطبایی یزدی، محمدکاظم (۱۳۹۳). ملحقات عروه الوثقی، موسسه الاعلمی للمطبوعات،ج۲ ...
 • طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الامامیه، ...
 • طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن (۱۳۹۰ق). الاستبصار فیما اختلف من ...
 • طوسی، محمد بن علی، بن حمزه (۱۴۰۸ق). الوسیله الی نیل ...
 • عبدالمنعم، محمود عبدالرحمان، (۱۴۱۹ق). معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه ...
 • فاریابی، مرضیه؛ شاطری، مفید (۱۳۹۸). جایگاه وقف در آموزش و ...
 • فاطمی، مهدی؛ حسینی، عالیه (۱۳۹۷). بررسی نقش فرهنگ در توسعه ...
 • فیض، علی رضا (۱۳۶۶ ). مبادی فقه و اصول، تهران: ...
 • کاربخش راوری، ماشاالله؛ تویسرکانی راوری، فاطمه (۱۳۹۵). «راه های ترویج ...
 • لطف عطاء، اسدالله (۱۳۷۹). «نگاهی به وقف در عرصه تحولات ...
 • مفید، محمد بن نعمان (۴۱۳ق). المقنعه، قم: کنگره جهانی شیخ ...
 • نجفی، محمدحسن بن باقر بن عبدالرحیم معروف به صاحب جواهر ...
 • ReferencesQuran KarimAbdul Moneim, Mahmoud Abdul Rahman (۱۴۱۹AH). Dictionary of terms ...
 • Abi, Fazel. (۱۴۱۷ AH). Discovering the mysteries in the brief ...
 • Hamidi, H,. Begum, N. (۲۰۰۹), The Role of Endowment in ...
 • Heidari, Hossein., Kardoust, Khadijeh. (۲۰۱۳). Fundamentals of factors and scope ...
 • Karbakhsh Ravari, Mashallah,. Tuyserkani Ravari, Fatemeh. (۲۰۱۶). “Ways to promote ...
 • Mohammad Hassan bin Baqir (۱۳۶۲). The owner of the jewel, ...
 • Sheikh Saduq. (۱۴۱۳AH). I La Yhzrh al-Faqih, Vol.۴.(In persian)Parkhideh, Ahmamd., ...
 • Scafi, ibn Joneid,. Mohammad Ahmad Kateb Baghdadi (۱۴۱۶ AH ). ...