تاثیر شوک های نفتی بر مقاومت اقتصادی با بکار گیری مدل مدیریت بهینه تعادل عمومی تصادفی پویا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPARNT-1-2_007

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1401

Abstract:

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین شوک قیمت نفت و تاب آوری اقتصاد با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با نگاه مدیریتی طی دوره ۱۳۵۸تا ۱۳۹۸ پرداخته است. در این مطالعه، شوک های بهره وری و شوک نفت ،همچنین ناحیه تاب آوری اقتصاد ایران مورد تحقیق قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که با بروز شوک مثبت بهروری و افزایش درآمدهای نفت (شوک قیمت مثبت)، تولید نفتی، تولیدات غیر نفتی، مصرف و ساعت کاری افزایش یافته و تورم کاهش می یابد. با بررسی ناحیه تاب آوری(مقاومتی) به این نتیجه رسیده شد که ایران، در ناحیه آسیب پذیری بالایی از تکانه های قیمتی نفت قرار دارد و از درجه مقاومت اقتصادی پایین رنج می برد. بنابراین دولت با مدیریت بهینه منابع ارزی و انجام اصلاحات در مخارج هزینه ای دولتی برای برون رفت از ناحیه های آسیب پذیر برنامه ریزی می کند. مدیریت صحیح منابع لازمه ارتقای مقاومت اقتصادی است.

Authors

علی رئیس پور رجبعلی

گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی کرمان

نجمه سادات رباطی

دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان