نقش خانواده در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای مجازی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 204

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CCCSI02_027

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1401

Abstract:

توسعه و پیشرفت تکنولوژی، فضای مجازی را به بخشی جدا نشدنی از زندگی بشر تبدیل نموده و افراد را از حضور در این فضا ناگزیر ساخته است. اطفال یا نوجوانان نیز بخش مهمی از کاربران فضای مجازی را تشکیل می دهند. این افراد به علت عدم رشد کامل عقلی و فقدان شناخت کافی از عوامل خطر، آماج بسیار مناسبی برای ارتکاب جرم در فضای مجازی تلقی می گردند که این موضوع، اهمیت اقدامات گوناگون را در جهت پیشگیری از بزه دیدگی آن ها دو چندان نموده است. در این خصوص، خانواده به مثابه ی مهم ترین پایگاه اجتماعی هر فرد میتواند تاثیر بسزایی بر کنترل و کاهش بزهدیدگی اطفال و نوجوانان داشته باشد. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و از طریق منابع کتابخانه ای به دنبال تبیین بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در فضای سایبری و نقش خانواده در پیشگیری از آن است.

Authors

سیدعلی شریفی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق کیفری اطفال و نوجوانان،دانشگاه تهران