رابطه بین فرهنگ اقامه نماز و انسجام سازی هویت معنوی دانش آموزان نوجوان در محیط خانه و مدرسه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF08_054

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1401

Abstract:

اقامه نماز، یکی از عوامل اصلی پیوند دهنده دو نهاد خانه و مدرسه و عامل اساسی برای ایجاد، انسجام و شاداب سازی فضا و تقویت هویت معنوی و پایه و اساس دین است. هدف پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ اقامه نماز با ایجاد، انسجام و شاداب سازی هویت معنوی در محیط خانه و مدرسه در دانش آموزان نوجوان مقطع متوسطه دوم شهر دهلران و منطقه موسیان در سال تحصیلی ۱۴۰۱/۱۴۰۰ است. این پژوهش از نظر نوع هدف، جزء تحقیقات کاربردی و به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش تحقیق کیفی بوده و از نظر دامنه زمانی، بررسی مقطعی و به صورت بررسی میدانی، همراه با روش کتابخانه ای می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر و پسر نوجوان متوسطه دوم بوده و تعداد ۰۴۱ نفر به عنوان نمونه به روش سیستماتیک انتخاب و از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در پایان مشخص شد که عواملی نظیر: رضایت دانش آموزان از تعاملات و روابط انسانی مطلوب خود، اتحاد، انسجام و پیوستگی عاطفی و مذهبی دانش آموزان با همدیگر و با اعضای خانواده و اعضای مدرسه، توجه و پایبندی واقعی والدین، اعضای خانواده، مدیران، معلمان، مربیان، دوستان، همکلاسی ها و سایر اعضای مدرسه به اقامه نماز و در نهایت امکانات، تجهیزات و تسهیلات مطلوب در خانه و مدارس در زمینه اقامه نماز، توانستند در ایجاد، انسجام و شاداب سازی هویت معنوی آنان موثر باشند. همچنین مشخص شد اقامه نماز از نظر نوجوانان دارای فوایدی نظیر: نزدیکی به پروردگار، معنا بخشیدن واقعی به زندگی دنیوی، برزخی و اخروی، شناخت و پای بندی به ارزش های معنوی و دینی ، پی بردن به نقش درونی خود، آگاهی فردی، برانگیختگی معنوی، تزکیه روح و پالایش درون، شان و تکریم منزلت انسانی خود، تامین سلامت و بهداشت شخصیتی و روانی، افزایش ظرفیت هماهنگی، همکاری، انسجام و همدلی با دیگران، کسب روح آزاد، پذیرش و احترام به خود و دیگران، کسب و تنوع گسترده ای از باورهای محکم نسبت به خدا، خلقت، هستی و قیامت، انعطاف پذیری، علاقه و خودآگاهی، بخشش، ایثار، تواضع، توانایی روبرو شدن با مشکلات و تحمل رنج ها، جستجوگری، داشتن تفکر کلی و توانایی دیدن ارتباط بین مفاهیم و چیزهای مختلف با هم در یک کل واحد نظیر: خلقت، دنیا، دین، معنویت، برزخ، آخرت، اختیار و نقش انسان در سرنوشت خویش و قبول نمودن نظام عادلانه جزا و سزای الهی را در پی داشته باشد.

Authors

مهدی میرزایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه تهران آموزگار دبستان نور اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان استان ایلام

شیما عبدی

دانش آموخته کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس امام صادق ع دانشگاه فرهنگیان ایلام مدیر دبستان ظفر اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان استان ایلام

سیدکاظم نجات

دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه پردیس شهید مدرس دانشگاه فرهنگیان ایلام کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان استان ایلام

رضا خوب آیند

دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر کارشناس فرهنگی هنری و مشاوره معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان استان ایلام

شهناز یاور

دانش آموخته کارشناسی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر دبیر مدرسه ۱۳ آبان اداره آموزش و پرورش منطقه موسیان استان ایلام