مروری بر الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های موردی MANET

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCONF08_038

تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1401

Abstract:

یکی از مهم ترین اعمال در داده کاوی خوشه بندی داده های موجود در یک دیتاست می باشد. این تکنیک به دنبال کشف ساختارهاییبوده که منجر به گروه بندی نمونه های موجود در یک پایگاه داده بوده، به گونه ای که نمونه های مشابه درون دسته هایی که بیشترینشباهت را با هم داشته قرار گرفته، در حالی که دارای تفاوتی قابل قبول با نمونه های سایر گروه ها داشته باشند. الگوریتم های خوشهبندی را می توان به چند دسته کلی الگوریتم های خوشه بندی تفکیکی، سلسله مراتبی، مبتنی بر چگالی و مبتنی بر گرید تقسیم نمود این تحقیق ابتدا به مرور روش های خوشه بندی مطرح پرداخته و چند الگوریتم از هر روش را معرفی کرده است

Keywords:

خوشه بندی , روش های خوشه بندی , مقایسه خوشه ها

Authors

محدثه قباخلو

دانشجوی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، تهران