بررسی سبک رهبری مدیران مدارس و تاثیر آن در مدیریت کلاس مجازی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CFTP08_1599

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

ایجاد بستر مناسب برای سازمان دهی فرآیند یاد دهی و یادگیری در کلاس های مجازی ،نقش رهبری آموزشی را در اثر بخشی فعالیت معلمان پررنگ تر می سازد. روش تحقیق این مقاله بصورت کتابخانه ای می باشد. در این مقاله سعی بر این داشته تا با استفاده از کتب معتبر و همچنین استفاده از مقالات به روز علمی، مطالبی درخور استفاده، پیرامون مدیریت کلاس، گرد آوری شود. در این پژوهش ابتدا به نقش کارکردهای رهبری آموزشی شامل: کمک مستقیم به معلمان، رشد حرفه ای فردی و گروهی معلمان، برنامه ریزی درسی و اقدام پژوهی پرداخته شد و در نهایت به عوامل موثر بر تدریس مجازی معلمان شامل: تسلط بر محتوی، تسلط بر فناوری، مدیریت محتوا، مدیریت عدالت، مدیریت روابط، مدیریت قوانین، مدیریت زمان، برنامه ریزی درسی(طرح درس)، استفاده از روش های متنوع تدریس، موقعیت سنجی روش تدریس، ارزشیابی و بازخورد، توجه به تفاوت های فردی و ارتباط با والدین، پرداخته شده است.

Authors

مهرداد ایمان پور

کارشناس علوم تربیتی. مدیر مدارس آموزش و پرورش شهرستان مرند