شبیهسازی تاثیر مدیریت آب مصرفی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دو رقم بادام زمینی با استفاده از مدل WOFOST

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 23

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WSRCJ-12-1_008

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

زمینه و هدف: یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده تولید محصول بادام زمینی، تنش و کمبود آب در مراحل رشد گیاه است. از این رو مدل های شبیه سازی محصول می تواند برای پیش بینی عملکرد و تاثیر تنش آبی بر رشد و نمو گیاه مفید باشند. در این مطالعه، از مدل WOFOST برای شبیه سازی عملکرد زیست توده، عملکرد دانه و بهره وری مصرف آب در بادام زمینی استفاده شد. با توجه به این که پژوهش-های زیادی در خصوص استفاده از مدل  در گیاه بادام زمینی در کشور گزارش نشده است، لذا هدف از این پژوهش، ارزیابی توانایی مدل مذکور در شبیه سازی عملکرد دو رقم بادام زمینی در شرایط آبیاری در مراحل مختلف رشد در منطقه آستانه اشرفیه بود.روش پژوهش: این آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل آبیاری تا آغاز زمان گلدهی (I۱)، آبیاری تا آغاز زمان غلاف دهی (I۲) و آبیاری کامل (I۳) و فاکتور فرعی شامل دو رقم بادام زمینی جنوبی (C۱) و گیل (C۲) بود. برای شبیه سازی عملکرد بادام زمینی، از مدل WOFOST نسخه ۷.۱.۳ استفاده شد. در این مدل، شبیه سازی رشد گیاه بر مبنای چرخه کربن بوده که رشد گیاه را در سه وضعیت عدم وجود عامل محدود کننده، محدودیت آب و محدودیت مواد غذایی شبیه سازی می نماید.یافته ها: ارزیابی مدل نشان داد که ریشه میانگین مربعات بین مقادیر مشاهده شده و شبیه سازی شده در برآورد میزان عملکرد زیست توده برای رقم جنوبی و گیل در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۵۵۴/۰ و ۵۰۱/۰ درصد، برای سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۸۷۲/۰ و ۸۹۷/۰ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۴۹/۰ و ۴۶۶/۰ درصد بود. ریشه میانگین مربعات بین مقادیر مشاهده شده و شبیه سازی شده در برآورد میزان عملکرد دانه برای رقم جنوبی و گیل در سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۰۵۲/۰ و ۰۶۵/۰ درصد، در سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۱۳۲/۰ و ۱۳۱/۰ درصد و در سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰۱/۰ و ۰۹۶/۰ درصد بود. مقادیر میانگین خطای نسبی بین مقادیر مشاهده شده و شبیه سازی شده  در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ برای عملکرد زیست توده به ترتیب ۲/۱۰، ۱/۱۸ و ۷/۷ درصد و برای عملکرد دانه به ترتیب ۳۵/۴، ۴/۶ و ۵/۴- درصد و شاخص ضریب کارایی بین ۴۴۲/۰ تا ۹۶۰/۰ متغیر بود.نتایج: بررسی مﻘادیر شبیهسازی و مشاهده ای بر عملکرد زیست توده و عملکرد دانه نشان داد که شاخص های ریشه میانگین مربعات خطای نسبی و متوسط میزان خطای نسبی و سایر آزمونهای آماری در محدوده قابل قبولی بود و مدل WOFOST، عکسالعمل دو رقم بادام زمینی را در تیمارهای مختلف آبیاری به خوبی شبیهسازی نمود.

Keywords:

Authors

علی عبدزادگوهری

بخش تحقیقات مدیریت آب در مزرعه، موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdzad Gohari, A. & Sadeghipour, A. (۲۰۱۹). Weed management in ...
 • Arya, S. S., Salve, A. R., & Chauhan, S. (۲۰۱۵). ...
 • Babazadeh, H., Abdzad Gohari, A., & Khonok, A. (۲۰۱۸). Effect ...
 • Bouman, B.A.M., Van Keulen, H.H., Van Laar, H., & Rabbinge, ...
 • Dong, Y.J., Chen, W.F., Zhuge, Y.P., Song, Y.L., Hu, G.Q., ...
 • Han, L.Z., Liu, C., & Zhou, J. (۲۰۱۹). Effects of ...
 • Jamieson, P.D., Porter, J.R., & Wilson, D.R. (۱۹۹۱). A test ...
 • Nataraj, K.C., Babu, M.V., Narayanaswamy, G., Bhargavi, K., Reddy, B.S., ...
 • Pimratch S, Jogloy S, Vorasoot N, Toomsan B, Patanothai A, ...
 • Qin, F.F., & Ci, D.W., (۲۰۱۷). Previous drought alters physiological ...
 • Rabbinge, R. & Van Latesteijn, H.C. (۱۹۹۲). Long-term options for ...
 • Reddy, T.Y., Reddy, V.R., & Anbumozhi, V. (۲۰۰۳). Physiological responses ...
 • Rotter, R., Van Keulen, H., & Jansen, M.J.W. (۱۹۹۷). Variations ...
 • Shi cheng, Z. JiLong, L. Xin-Peng, X. Xiao-Mao, L. Moro, ...
 • Singh, A. K., Tripathy, R., & Chopra, U.K. (۲۰۰۸). Evaluation ...
 • Thangthong, N., Sanun Jogloy., S. Punjansing, T. Craig, K. Kesmala, ...
 • Tojo Soler, CM., Suleiman, A., Anothai, J., Flitcroft, I., & ...
 • Van Ittersum, M.K., Leffelaar, P.A., Van Keulen, H., Kropff, M.J., ...
 • Van Keulen, H., & Van Diepen, C.A. (۱۹۹۰). Crop growth ...
 • Walpole, R.E., Myers, R.M. & Myers, S.L. (۱۹۹۸). Probability and ...
 • Willmott, C.J. (۱۹۸۲). Some comments on the evaluation of model ...
 • Wolf, J., & Van Diepen, C.A. (۱۹۹۴). Effects of climate ...
 • Yang, J.M., Yang, J.Y., Liu, S., & Hoogenboom, G. (۲۰۱۴). ...
 • Zhang, J., Wang, Q., Xia, G., Wu, Q., & Chi., ...
 • Zhao, Y.J., Liu, J.L., Zhang, Y.B., Liu, S., & Sun., ...