مدلسازی ژئوالکتریکی لایه های محتمل رخداد سنگ مرمریت در فسا

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 258

This Paper With 11 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOC07_015

تاریخ نمایه سازی: 11 مهر 1401

Abstract:

روش های ژئوفیزیکی بر مبنای خواص فیزیکی مواد و شرایط زمین شناسی آن متفاوت هستند. در این بین، روش ژئوالکتریک در جایی که تباین خواص الکتریکی مقاومت ویژه و بارپذیری وجود داشته باشند، مفید خواهد بود. تنوع خواص الکتریکی سنگ ها منجر به کاربرد روزافزون این روش در اکتشاف منابع متنوع شده است. این تحقیق به منظور آزمایش روش های ژئوالکتریکی مقاومت ویژه و بارپذیری الکتریکی جهت اکتشاف سنگ های ساختمانی مرمریت در شهر فسا انجام شده است. هدف اصلی از این مطالعه، تعیین محل لایه های مرمریت، هندسه، عمق و بررسی کیفیت آن از نظر درز و شکاف می باشد تا قابلیت آن جهت استخراج مشخص شود.

Authors

میثم عابدی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران