تاثیر هشت هفته پروتکلهای متفاوت تمرین موازی بر قدرت عضلانی و سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول کشتی گیران جوان

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 108

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAHSSP-9-1_014

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هشت هفته پروتکل های متفاوت تمرین موازی بر قدرت عضلانی و سطوح سرمی تستوسترون و کورتیزول کشتی گیران جوان است. روش شناسی: ۴۱ پسر ۱۸-۲۵ سال به صورت تصادفی در پنج گروه: ۱- استقامتی-قدرتی با فاصله ریکاوری هشت ساعت (ES۸) ۲- قدرتی-استقامتی با فاصله ریکاوری هشت ساعت (SE۸) ۳- قدرتی-استقامتی بدون ریکاوری (SE۰) ۴- استقامتی-قدرتی بدون ریکاوری (ES۰) ۵- گروه کنترل (CON) قرار گرفتند. تمرین قدرتی شامل سه نوبت ۸-۴ تکرار با شدت ۸۵-۹۰ درصد یک تکرار بیشینه بود. تمرینات استقامتی شامل دویدن به صورت تداومی زیر بیشینه با شدت ۷۰-۸۵ درصد از سرعت انتهایی آزمون IFT۳۰-۱۵ به مدت ۱۰-۳۰ دقیقه بود. تمرینات با تواتر سه بار در هفته به مدت هشت هفته اجرا شد. خونگیری در ساعت ۸ الی ۹ صبح، بعد از ۱۲ ساعت ناشتایی بود. آزمون آنالیز واریانس یک طرفه ANOVA و η۲  برای اندازه­گیری معناداری و اندازه اثر تمرین استفاده شد. برای مقایسه تغییرات درون گروهی، از آزمون  tهمبسته استفاده شد. یافته­ها: تفاوت بزرگ معناداری بین گروه SE۸ با SE۰، ES۰ و CON (به ترتیب ۰۴/۰=P،  ۰۰۴/۰=P و ۰۰۴/۰=P) در قدرت پایین تنه دیده شد. قدرت پایین تنه در دو گروه ES۸و SE۸ (۱۰% و ۱۷%) افزایش معنادار داشت. قدرت بالاتنه در گروه های ES۸،  SE۸و SE۰ (به ترتیب ۵%،۱۰% و ۴%) افزایش معناداری نسبت به مقادیر قبل از تمرین داشت. سطوح استراحتی کورتیزول در گروه SE۸ (۸%-) کاهش معناداری داشت. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاضر به نظر می­رسد اجرای تمرین قدرتی و هوازی با فاصله ریکاوری هشت ساعت (ES۸ و SE۸) می­تواند روش بهتری برای جلوگیری از تحلیل قدرت عضلانی بالاتنه و پایین­تنه کشتی­گیران باشد.

Keywords:

تمرین موازی , تستوسترون , کورتیزول , بازگشت به حالت اولیه

Authors

محمد حسین قهرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران-تهران ایران.

حمید آقاعلی نژاد

دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران-تهران ایران.

مهدیه ملانوری شمسی

دانشیار فیزیولوژی ورزش، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران-تهران ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Hughes, D.C., S. Ellefsen, and K. Baar, Adaptations to endurance ...
 • Nader, G.A., Concurrent strength and endurance training: from molecules to ...
 • Wong, P.-l., et al., Effect of preseason concurrent muscular strength ...
 • Bell, G., et al., Effect of strength training and concurrent ...
 • Sheikholeslami-Vatani, D., et al., The effect of concurrent training order ...
 • Fyfe, J.J., et al., Endurance training intensity does not mediate ...
 • Häkkinen, K., et al., Neuromuscular adaptations during concurrent strength and ...
 • Hickson, R.C., Interference of strength development by simultaneously training for ...
 • Coffey, V.G. and J.A. Hawley, Concurrent exercise training: do opposites ...
 • Leveritt, M., et al., Concurrent strength and endurance training. Sports ...
 • Wilson, J.M., et al., Concurrent training: a meta-analysis examining interference ...
 • Beattie, K., et al., The effect of strength training on ...
 • Murlasits, Z., Z. Kneffel, and L. Thalib, The physiological effects ...
 • Fyfe, J.J., D.J. Bishop, and N.K. Stepto, Interference between concurrent ...
 • Bentley, D.J., et al., Muscle activation of the knee extensors ...
 • Craig, B.W., et al., The effects of running, weightlifting and ...
 • García-Pallarés, J., et al., Endurance and neuromuscular changes in world-class ...
 • Sporer, B.C. and H.A. Wenger, Effects of aerobic exercise on ...
 • Reed, J.P., B.K. Schilling, and Z. Murlasits, Acute neuromuscular and ...
 • Jones, T.W. and G. Howatson, Immediate Effects of Endurance Exercise ...
 • HÄkkinen, K., et al., Serum hormones during prolonged training of ...
 • Alen, M., et al., Responses of serum androgenic-anabolic and catabolic ...
 • Häkkinen, K., et al., Relationships between training volume, physical performance ...
 • Bell, G., et al., Physiological adaptations to concurrent endurance training ...
 • Bell, G., et al., Effect of concurrent strength and endurance ...
 • Kraemer, W.J., et al., Compatibility of high-intensity strength and endurance ...
 • Rosa, C., et al., Order effects of combined strength and ...
 • Passelergue, P.A. and G. Lac, Salivary hormonal responses and performance ...
 • Kraemer, W.J., et al., Changes in exercise performance and hormonal ...
 • Busso, T., et al., A systems model of training responses ...
 • Crewther, B.T., et al., Neuromuscular performance of elite rugby union ...
 • CALLAN, S.D., et al., Physiological profiles of elite freestyle wrestlers. ...
 • Baar, K., Using Molecular Biology to Maximize Concurrent Training. Sports ...
 • Cantrell, G.S., et al., Maximal strength, power, and aerobic endurance ...
 • Buchheit, M., The ۳۰-۱۵ intermittent fitness test: accuracy for individualizing ...
 • Eddens, L., K. van Someren, and G. Howatson, The role ...
 • Wilkinson, S.B., et al., Differential effects of resistance and endurance ...
 • Coffey, V.G., et al., Early signaling responses to divergent exercise ...
 • Petré, H., P. Löfving, and N. Psilander, The Effect of ...
 • Escamilla, R.F., Knee biomechanics of the dynamic squat exercise. Medicine ...
 • Gregor, R.J., J.P. BROKER, and M.M. RYAN, ۴ The Biomechanics ...
 • Ratamess, N.A., et al., Acute resistance exercise performance is negatively ...
 • Teo, W., M.J. Newton, and M.R. McGuigan, Circadian rhythms in ...
 • Sedliak, M., et al., Effect of time‐of‐day‐specific strength training on ...
 • Küüsmaa, M., et al., Effects of morning versus evening combined ...
 • Andersson, A.-M., et al., Variation in levels of serum inhibin ...
 • Persson, R., et al., Seasonal variation in human salivary cortisol ...
 • نمایش کامل مراجع