عوامل موثر بر اشتغال و بیکاری زنان در دوران کرونا با رویکرد سبک زندگی (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران)

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 67

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSF-15-56_008

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1401

Abstract:

سبک زندگی با شیوع سرعت ویروس کرونا منجر به انقباض شدید فعالیت اقتصادی شده است زیرا بسیاری از مردم در دوران پسا کرونا قادر به رفتن به محل کار خود نبودند و در مشاغل دیگر نیز نمی توانستند، فعالیت کنند . هدف از این پژوهش عوامل موثر بر اشتغال و بیکاری در دوران پسا کرونا با رویکرد سبک زندگی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران می باشد.روش اجرای پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است از لحاظ هدف نیز کاربردی می باشد . جامعه آماری پژوهش حاضر ۳۸۴ نفر از زنان سرپرست خانوار در شهر تهران می باشند. روش نمونه گیری نیز به شکل سرشماری کامل می باشد و همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید. در سطح توصیفی از میانگین، فراوانی جداول و نمودار و در سطح استنباطی از ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل خوشه ای به کمک نرم افزارSPSS  انجام شد. نتایج نشان داد که اشتغال و بیکاری بر سبک زندگی دوران پساکرونا تاثیر مثبت و معناداری دارد. اشتغال و بیکاری در دوران پساکرونا بر متغیرهای اقتصاد رفتاری، خانواده،سرمایه فرهنگی و نگرش زنان سرپرست خانوار تاثیر مثبت و معناداری دارند.

Authors

میترا توسلی

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

عبدالله نعامی

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Afzadi, Mahmoud. (۲۰۱۳), Journal of Quarterly Lifestyle Studies - Broadcasting ...
 • Ahmadnia, Shirin and Atena Kamel Qaliba.(۲۰۰۴), Female-headed households in Tehran: ...
 • Ali Akbari Saba, Roshanak. (۲۰۱۷). Women heads of households with ...
 • Asyabi Bakhshkandi, Mohammad.(۲۰۲۰). An analysis Corona crisis and the manifestation ...
 • Dehghan, Fathullah (۲۰۰۱). The Role of Employment in Reducing Rural ...
 • Giddens, Anthony.(۲۰۰۸).Modernization and individualization. Translated by Nasser Mofaghian, Tehran: Ney.( ...
 • Hosseinpour, Majid and Azoji, Aladdin. (۲۰۰۹), Calculation of Employment Capacity ...
 • Imam Jomehzadeh, Seyed Javad, Marandi, Zohreh, Rahbar Ghazi, Mahmoud Reza, ...
 • Karimi Ara, Mohammad Hassan ,. Maleki Golndouz, Peri and Ghobadi, ...
 • Kiavand, Aziz,. (۱۹۸۶). Employment and Poverty in a Turbulent World, ...
 • Lazer, W. (۱۹۶۳). Life style concepts and marketing toward scientific ...
 • Plummer, J. T. (۱۹۷۴). The concept and application of life ...
 • Rameh, Mehdi. (۲۰۱۶), A Study of Factors Affecting Unemployment and ...
 • Rugaber, C. (۲۰۲۰), Gig workers and self-employed keep waiting for ...
 • Sarmad,zohre, Bazargan, Abbas and Hejazi, Goddess. (۲۰۰۸). Research methods in ...
 • Shafaati, Zahra and Akhravi, Amir Hossein, (۲۰۲۰), Lifestyle Management Model ...
 • Sperlos,G.B.(۱۹۷۹), Fashion: Consumer Behavior toward Dress,Burgess Publishing Company, Minneapolis ...
 • Wells. W. D. (۲۰۱۰). Life Style and Psychographics, American Marketing ...
 • نمایش کامل مراجع