تاثیر بازخورد قیاسی- اجتماعی مثبت و منفی و کانون توجه بر عملکرد کمی و کیفی مهارت هدف گیری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 319

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHPP-9-4_007

تاریخ نمایه سازی: 30 مهر 1401

Abstract:

مقدمه: اختلال نقص توجه/ بیش­ فعالی، اختلالی عصبی رشدی است که بر ۳-۷ درصد از کودکان اثر می گذارد. هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر تاثیر بازخورد قیاسی- اجتماعی مثبت و منفی و کانون توجه بر عملکرد کمی و کیفی مهارت هدف گیری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بود. روش: تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی با طرح پیش ­آزمون- پس ­آزمون با چهار گروه آزمایشی است. جامعه آماری دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش­ فعال شهر اصفهان با دامنه سنی ۷-۱۰ سال در سال ۱۴۰۰ بودند که ۴۸ نفر راست دست به صورت تصادفی خوشه­ ای براساس نتایج مقیاس درجه­ بندی رفتار کودکان کانرز به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به چهار گروه ۱۲ نفری تقسیم شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه دست برتری ادینبرگ، آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ، مقیاس پرتاب از بالای شانه اندرسون (۱۹۹۹) و تکلیف هدف گیری پرتاب از بالای شانه لوسیانا و همکاران (۲۰۱۲) استفاده شد. جهت بررسی عملکرد گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون بونفرونی استفاده و داده ها با استفاده از نرم ­افزار SPSS نسخه ۱۸ تحلیل شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد گروه های مورد مطالعه در پیشرفت کیفی و کمی مهارت هدف گیری با دست تفاوت معنی داری داشتند (۰/۰۵>P). نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد گروه بازخورد قیاسی- اجتماعی مثبت- توجه بیرونی دارای عملکرد بهتر و معناداری نسبت به دیگر گروه­ ها داشت (۰/۰۵>P)، سایر گروه­ های مورد مطالعه اختلاف معناداری با یکدیگر نداشتند (۰/۰۵

Authors

حمید محمدی

MSc, Department of Clinical Psychology, Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran

سید حسن هراتی

Assistant Professor, Department of Physical Education, Naghadeh Branch, Islamic Azad University, Naghadeh, Iran

فائزه بنده گار

MSc, Department of Motor Behavior, Al-Zahra University, Tehran, Iran

معصومه احمدی

MSc, Department of Motor Behavior, Al-Zahra University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdoli B, Farokhi A, Shamsipour Dehkordi P, Shams A. (۲۰۱۲). ...
 • Ahmadi P, Sabzi A, Heirani A, Hasanvand B. (۲۰۱۱). The ...
 • Arsham S, Sarabandi M, Sanaei F. (۲۰۱۸). The Effect of ...
 • Avila TG, Chiviacowsky S, Wulf G, Lethwaite R. (۲۰۱۲). Positive ...
 • Badami R, VaezMousavi M, Wulf G, Namazizadeh M. (۲۰۱۱). Feedback ...
 • Craig F, Savino R, Fanizza I, Lucarelli E, Russo L, ...
 • Dana A, Shams A, Allafan N, Bahrami AR. (۲۰۲۱). The ...
 • Dhawale AK, Smith MA, Olveczky BP. (۲۰۱۷). The Role of ...
 • Draaisma LR, Wessel MJ, Moyne M, Morishita T, Hummel FC. ...
 • Eslami Nosrat Abadi M, Nezakat Alhosaini M, Rahavi R. (۲۰۱۶). ...
 • Hwang FJ, Roth RH, Wu YW, Sun Y, Kwon DK, ...
 • Kaefer A, Chiviacowsky S. (۲۰۲۱). Relatedness support enhances motivation, positive ...
 • Lewthwaite R, Wulf G. (۲۰۱۰). Social-comparative feedback effects motor skill ...
 • Luciana TG, Chiviacowsky S, Wulf G, Lewthwaite R. (۲۰۱۲). Positive ...
 • Mimouni-Bloch A, Offek H, Engel-Yeger B, Rosenblum S, Posener E, ...
 • Rasoli A, Namazi Zadeh M, Shams A. (۲۰۲۰). The Effect ...
 • Schmidt RA, Lee TD, Winstein C, Wulf G, Zelaznic H. ...
 • Tahmasbi F, Naghdi Fathabadi A. (۲۰۱۸). Mediating Role of Self-Esteem ...
 • Vameghi R, Shams A, Dehkordi PS. (۲۰۱۳). Relationship between age, ...
 • Wulf G, Chiviacowsky S, Lewthwaite R. (۲۰۱۰). Normative feedback effects ...
 • Wulf G, Chiviacowsky S, Lewthwaite R. (۲۰۱۲). Altering mindset can ...
 • Wulf G, Lewthwaite R, Hooyman A. (۲۰۱۳). Can Ability Conceptualizations ...
 • نمایش کامل مراجع