تاثیر کاهش دمای بتن توسط جایگزینی بخشی از آب اختلاط با یخ بر مقدار فوق روان کننده و خواص بتن خودتراکم در حالت تازه و سخت شده

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 123

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCICI14_062

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1401

Abstract:

با افزایش کاربرد مواد افزودنی شیمیایی مانند فوق روان کننده، استفاده از بتن خودتراکم در صنعت به دلیل داشتن مزایای مختلف گسترش یافته است. برای تولید بتن خودتراکم و تحویل آن به صورت بتن آماده، لازم است تا شرایطی در ساخت، حمل و بتن ریزی در نظر گرفته شود تا بتواند خواص مطلوب کارایی، مکانیکی و دوام را برآورده کند. در روند تحویل بتن آماده، تاخیر زمانی بابت ترافیک، مسافت زیاد تحویل، تاخیر در بتن ریزی، مخلوط کردن و عملیات نهایی در شرایط آب و هوایی گرم باعث افت روانی بتن خودتراکم می شود. افت روانی در بتن خودتراکم علاوه بر کاهش کارایی می تواند با تراکم و جایگیری نامناسب منجر به عدم دستیابی به مقاومت و دوام لازم شود. در این تحقیق، با کاهش دمای بتن خودتراکم تازه، تاثیر جایگزینی صفر، ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد از آب اختلاط با یخ بر مقدار فوق روان کننده، خواص بتن تازه و سخت شده درنظرگرفته شد.در طرح مخلوط های بتن خودتراکم با جایگزینی های ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد یخ به جای آب اختلاط، پس از گذشت ۱۱۰ دقیقه از شروع ساخت، دمای بتن تازه به مقادیر تقریبا ۱، ۳ و ۱۲ درجه سلسیوس نسبت به طرح مخلوط شاهد کاهش یافت. همچنین این کاهش دمای بتن تازه باعث حفظ روانی مخلوط بتن خودتراکم گردید. به همین ترتیب، برای رسیدن به روانی ثابت در حدود ۷۰۰ میلی متر در محل تخلیه بتن، به ترتیب ۲/۹، ۸/۱۲ و ۴/۶۲ درصد مقدار افزودن مجدد فوق روان کننده در محل پروژه کاهش یافت. این مقادیر کاهش فوق روان کننده و جایگزینی آب اختلاط با یخ مجموعا باعث افزایش به ترتیب ۱، ۱/۴ و ۴/۵ درصد در هزینه نهایی تولید بتن خودتراکم گردید. به طورکلی به دلیل کاهش دمای بتن تازه، افزودن یخ باعث بهبود خواص رئولوژی بتن خودتراکم شد. در خواص بتن سخت شده، به جز افزایش تقریبا ۱۷ درصدی جذب آب در جایگزینی ۶۰ درصد یخ، استفاده از یخ باعث عدم تغییرات قابل توجه در مقاومت فشاری و جذب آب بتن خودتراکم نسبت به طرح مخلوط شاهد شد. همچنین، روند مقاومت الکتریکی بتن خودتراکم حاوی ۱۰، ۳۰ و ۶۰ درصد یخ، در سنین عمل آوری کمتر از ۲۸ روز، مقاومت الکتریکی به ترتیب ۱۰، ۱۵ و ۵ درصد افزایش یافت، درحالی که، با افزایش سن عمل آوری، جایگزینی ۶۰ درصد آب اختلاط با یخ باعث کاهش ۱۰ درصدی مقاومت الکتریکی گردید.

Keywords:

Authors

بابک احمدی

استادیار مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران

فرهاد عواطفی هویدا

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن

امیرهمایون ثابتی مطلق

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن

محمدجواد محمدی

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن

محسن فرخی

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن

ابوالفضل وثوقی

شرکت تولیدکننده بتن آماده فهاب بتن