آسیب شناسی مولفه های مردمسالاری در ایران بعد از انقلاب: نقش مردم در امر حکومت داری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 342

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICGSI01_009

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با عنوان آسیب شناسی مولفه های مردمسالاری در ایران بعد از انقلاب: نقش مردم در امر حکومت داری انجام خواهد شد. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تغییر هویت حکومت از سلطنتی به جمهوری اسلامی، در بعد سیاسی دستاوردهای فراوانی حاصل شد، ازجمله مولفه هایی چون حاکمیت قانون، نظارت سیاسی، انتخابات آزاد، مشارکت سیاسی، استقلال قوه قضائیه، رقابت سیاسی، احقاق حقوق مردم و غیره شکل گرفت. در این پژوهش، با به کارگیری چهارچوب تئوریک ترکیب دیدگاه اندیشمندان سیاسی و رهبران جمهوری اسلامی ایران، مولفه های ذکرشده با نگاهی آسیب شناسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر این اساس، اطلاعات به روش کیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی جمع آوری و به شیوه توصیفی - تحلیلی، بررسی و تحلیل خواهند شد. وضعیت عملکرد مولفه های مردمسالاری در ایران بعد از انقلاب نشان می دهد که با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی، این مولفه ها به شکل کامل حاصل نشده اند و با چالش هایی مواجه هستند. به تبع آن نقش مردم در امر حکومتداری ناچیز بوده و جایگاهی کمرنگ در حاکمیت دارند.

Keywords:

Authors

محمدرضا صالحی وثیق

دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

علی اکبرپور آلمه جوقی

کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور