اثر خاک پوش های زیستی بر مقاومت برشی کانال های خاکی تحت شبیه سازی باران و فرسایش خاک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MMWS-3-1_008

تاریخ نمایه سازی: 9 آبان 1401

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نوع و مناسب ترین سطح از خاک پوش های زیستی و اثر آن ها بر متغیرهای مقاومت فرسایشی خاک دیواره جانبی کانال های زهکش دشت اراضی خوزستان در آزمایشگاه شبیه ساز بارندگی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شد. به طوری که با استفاده از چهار نوع خاک پوش زیستی پایه آب، در سه سطح حداقل (C۱)، متوسط (C۲) و حداکثر (C۳) آزمایش هایی روی نمونه خاک منطقه مورد پژوهش انجام شد. هر یک از تیمار های آزمایشی روی فلومی با شیب جانبی ۱ به ۲۵/۱ مشابه شیب جانبی کانال ها در طبیعت، در دو شدت بارندگی ۳۰ و ۸۰ میلی متر بر ساعت، در سه نوبت تکرار و شبیه سازی شدند. در هر آزمایش مقاومت برشی تیمارها اندازه گیری شد. آزمایش ها در طرح بلوک های کاملا تصادفی در قالب کرت های خرد شده اجرا و داده ها با به کارگیری نرم افزار SAS تجزیه و میانگین ها با استفاده از آزمون چنددامنه SNK مقایسه شدند. در نهایت با استفاده از مدل های ریاضی با بهینه سازی و کمینه سازی مقادیر رسوب و هزینه های اقتصادی، مناسب ترین تیمار تثبیت کننده جداره جانبی زهکش ها تعیین شد. نتایج مشخص نمود که تنها خاک پوش های زیستی ۲ و ۴ بر مقاومت برشی تاثیر مثبت داشته اند. هم چنین، بر هم کنش دو متغیر شدت بارندگی با نوع تیمار بر میزان مقاومت برشی معنی دار و بر هم کنش متغیرهای شدت بارندگی با سطح خاک پوشش غیرمعنا دار در سطح ۵ درصد ارزیابی شد. ضمنا بر هم کنش نوع تیمار با سطح مواد نیز معنا دار شد. پس از تحلیل مهندسی سیستم و بهینه سازی مقادیر رسوب و هزینه های اقتصادی مشخص شد که خاک پوش ۲ در سطح C۳ بهترین کارایی در افزایش مقاومت برشی را دارد. لذا برهم کنش پارامترهای شدت بارش با سطح خاک پوش مورد استفاده در سطح ۵ درصد معنا دار نبود. ضمنا برهم کنش نوع تیمار با سطح مواد مورد استفاده نیز معنا دار شد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس در بررسی نقش شدت بارش بر تیمارهای خاک پوش زیستی، مشخص شد که شدت بارش بر میزان مقاومت برشی اثر داشته است. نتایج پس از انجام مهندسی سیستم و تحلیل های مربوط به بهینه سازی مقادیر رسوب و هزینه های اقتصادی مشخص نمود که خاک پوش ۲ در سطح C۳ بهترین کارایی در افزایش مقاومت برشی را دارد.

Authors

سید احمد حسینی

استادیار/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

فرود شریفی

استاد/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

محمدرضا غریب رضا

دانشیار/ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اسدی، ح. (۱۳۸۴). بررسی فرایندها و تئوری های پایه ای ...
 • اسکونژاد، م .م. (۱۳۹۴). اقتصاد مهندسی، ارزیابی اقتصادی پروژه های ...
 • روحی پور، ح.، رهبر، ا.، خاکساریان، ف.، و کریمی، ا. ...
 • شکفته، ح. (۱۳۸۰). بررسی ماده شیمیایی پلی اکریل آمید (PAM) ...
 • شهبازی، ع. (۱۳۸۰). بررسی تاثیر پلی اکریل آمید بر فرسایش ...
 • صادقی، س.ح.ر. (۱۳۸۹). مطالعه و اندازه گیری فرسایش آبی. انتشارات ...
 • Asadi, H. (۲۰۰۵). Investigating basic processes and theories of soil ...
 • Sadeghi, S.H.R. (۲۰۱۰). Study and measurement of water erosion. Tarbiat ...
 • Adekalu, K.O., Olorunfemi, I.A., & Osunbitan, J.A. (۲۰۰۷). Grass mulching ...
 • Crouch, R.J., & Nouruzi, T. (۱۹۸۹). Threshold condition for rill ...
 • Defersha, M.B., Quraishi, S., & Melesse, A. (۲۰۱۱). The effect ...
 • Gholami, L., Sadeghi, S.H.R., & Homaee, M. (۲۰۱۲). Straw mulching ...
 • Govers, G., Everaert, W., Poesen, J., Rauws, G., De Ploey, ...
 • Gyasi-Agyei, Y., & Willgoose, G.R. (۱۹۹۹). Generalization of a hybrid ...
 • Kurien, E.K., Praveena, K.K., Rehna, M., & Shijila, E. (۲۰۱۴). ...
 • Ouskonejad, M.M. (۲۰۱۴). Engineering economics, economic evaluation of industrial projects. ...
 • Poesen, J.W.A., & Lavee, H. (۱۹۹۱). Effects of size and ...
 • Rickson, R.J. (۱۹۹۵). Simulated vegetation and geotextiles. Pp. ۹۵-۱۳۱, In: ...
 • Rouhipour, H., Rahbar, A., Khaksarian, F., & Karimi, A. (۲۰۱۰). ...
 • Ross, A., Sutherland, A., Ziegler, D., & Thomas, W. (۱۹۹۸). ...
 • Shahbazi, A. (۲۰۰۱). Investigating the effect of polyacrylamide on the ...
 • Shekofteh, H. (۲۰۰۲). Investigating the chemical substance polyacrylamide (PAM) on ...
 • Abdul, R.S. (۲۰۱۴). Experimental study on slope erosion control with ...
 • Abdul, R.S., Pallu, M.S., Patanduk, J., & Harianto, T. (۲۰۱۴). ...
 • نمایش کامل مراجع