مروری بر کاربرد جاذبهای تهیه شده بر پایه سیلیکا ائروژل جهت جداسازی فلزات سنگین از آب

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE10_034

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1401

Abstract:

پسابهای حاوی فلزات سنگین بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق برخی فعالیتهای صنعتی و طبیعی وارد محیطزیستمیشوند. مقادیر بالای فلزات سنگین در آب بدلیل عدم کنترل و ضعف در مدیریت پسماندها حاصل از توسعه برخی صنایع همچونصنعت آبکاری و فرآیندهای معدن ی ایجاد میشوند. ائروژلها به ویژه سیلیکا ائروژل بدلیل داشتن خواص سطحی مناسب و ظرفیتجذب بالا قادر به جذب آلاینده ها از جمله فلزات سنگ ین هستند. در این مقاله مروری اطلاعات مطالعات گذشته در مورد حذف فلزاتسنگین از آب و پساب با استفاده از جاذبهای سیلیکا ائروژلی خلاصه شده است. همچنین شرایط انجام آزمایش، مدل ایزوترم وسینتیک متناسب با داده های آزما یشگاهی نیز ارائه شده است. نتایج ارائه شده توسط محققان نشان میدهد که سیلیکا ائروژل به سهصورت خالص، عاملدار شده و کامپوزیت توانایی لازم جهت کاربرد در تصفیه آب و فاضلاب را دارد.

Authors

حسن عابدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز مرکز تحقیقات پدیده های انتقال، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

جعفرصادق مقدس

استاد مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز