تحلیل خمش استاتیکی ورق ساندویچی با استفاده از تئوری بهبود یافته مرتبه بالای ساندویچی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 165

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_245

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

در این تحقیق تحلیل خمش استاتیکی ورق ساندویچی با استفاده از تئوری بهبود یافته مرتبه بالای ساندویچی، ارائه می گردد. در ابتدا با ایتفاده از قابلیتهای تئوری عمومی - محلی، تئوری های مرتبه بالای ساندویچی سه لایه اصلاح می گردد. میدان جابجایی این تئوری اصلاح شده، از دو بخش تشکیل شده است که بخش اول(عمومی) از تئوری های تک لایه معادل و بخش دوم(محلی) آن از تئوری لایه ای استفاده می نماید. در مدل پیشنهادی برای بخشهای عمومی و محلی از میدان جابه جایی مرتبه اول استفاده شده است. رویه ها و هسته به صورت سه لایه مجزا مدلسازی و با روابط دوبعدی ورق تحلیل می گردد. برخلاف پژوهشهای انجام شده پیشین، در این تحقیق فرض شده است که هسته قابلیت تحمل تنشهای صفحه ای و رویه ها قابلیت تحمل تنش برشی دارند. معادلات تعادل براساس اصل همیلتون استخراج و تحلیل خمش استاتیک ورق ساندویچی در شرایط تکیه گاهی ساده تحت بارگذاری عرضی گسترده و سینوسی انجام شده است. در این تحلیل علاوه بر پیوستگی جابجایی بین لایه ای، پیوستگی تنش برشی عرضی بین لایه ها نیز برقرار شده است. به منظور ارزیابی عملکرد مدل معرفی شده، نمونه های مختلفی از ورقهای ساندویچی با ضخامت های مختلف و دارای ناهمسانگردی عرضی ناشی از تفاوت سفتی هسته و رویه ها انتخاب شده و با استفاده از مدل پیشنهادی تحلیل و با نتایج مراجع معتبر مقایسه شده اند. نتایج حاکی از آن است که این تئوری رفتار خمشی ورقهای ساندویچی با دقت بسیار بالایی پیش بینی می نماید.

Keywords:

ورق ساندویچی , تئوری بهبود یافته مرتبه بالا , تحلیل خمشی , تئوری عمومی - محلی

Authors

ایرج رجبی

دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

محمد شرعیات

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی