تحلیل عددی الاستیسیته ضربه کم سرعت ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی تحت پیش بار دوبعدی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 147

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME21_803

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401

Abstract:

تحلیل های انجام شده در زمینه ضربه ورق های ساندویچی، عموما برای حالت های بدون پیش بار انجام شده اند. در این پژوهش به تحلیل عددی ضربه کم سرعت ورق ساندویچی با رویه های کامپوزیتی تحت پیش بار دوبعدی پرداخته شده و تاثیر سرعت ضربه زننده در پاسخ ضربه مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، بجای استفاده از تئوری های تقریبی ورق، از شبیه سازی ضربه در نرم افزار آباکوس برای استخراج پاسخ های ضربه بر پایه تئوری الاستیسیته استفاده گردیده است. برای صحت سنجی، نتایج عددی با نتایج تجربی ارائه شده در مراجع دیگر مقایسه گردیده و صحت مدل عددی مورد تایید قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهند که در حالت پیش بار دوبعدی فشاری میزان نیروی برخورد، به دلیل تمایل بار فشاری به ایجاد خیزهای بزرگ تر (و در حالت حدی، کمانش) و دور نمودن ورق از ضربه زن کاهش یافته اما میزان خیز محل برخورد و مدت زمان برخورد افزایش یافته است. در حالت پیش بار دو بعدی یک طرف فشاری- یک طرف کششی نتایج نسبت به حالت بدون پیش بار تغییری نکرده است. در حالت پیش بار دو بعدی کششی میزان نیروی برخورد به دلیل کاهش آزادی حرکت کلی ورق، افزایش یافته اما میزان خیز محل برخورد و مدت زمان برخورد کاهش یافته است. بنابراین، احتمال روی دادن آسیب در ورق دارای پیش بار دو بعدی کششی بیشتر است. با افزایش میزان سرعت ضربه زننده، میزان نیروی برخورد، خیز محل برخورد و درصد انرژی جذب شده توسط سازه افزایش یافته اما مدت زمان برخورد کاهش یافته است.

Authors

سید حسین حسینی

دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ پردیس

محمد شرعیات

دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ پردیس

رحمت الله قاجار

استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، میدان ونک، خ ملاصدرا، خ پردیس