بررسی رویکردهای نهان کاوی در تصاویر و مقایسه آن ها

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_010

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

امروزه به سبب گستردگی شبکه های ارتباط ی و فضا ی اینترنت حجم زیادی از اطلاعات در بستر شبکه ها انتقال می یابد. انتقالاطلاعات مختلف و از منابع گوناگون، اهمیت ایجاد امنیت اطلاعات را در دو بعد حفظ و کشف اطلاعات نهان، بالا می برد. از طرفینیاز است تا اطلاعاتی، به صورت نهان انتقال یابد تا از سوء استفاده از آنها جلوگیری گردد و از طرف دیگر نیاز است تا برخی ازاطلاعات نهان کشف شود تا بتوان از انجام برخی اهداف مخرب ممانعت نمود. هدف اول با انجام نهان نگاری و هدف دوم با اجراینهان کاوی قابل دستیابی است. در بیشتر شبکه های ارتباطی تصاویر یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین فرمت های ارتباطی بوده وبه علاوه از ظرفیت قابل قبولی برای نهان نگاری برخوردارند. با توجه به استفاده گسترده از تصاویر JPEG ، نهان نگاری و نهان کاویاین تصاویر از موضوعات جذاب برای پژوهشگران است. در این پژوهش، پس از بررسی مفاهیم کاربردی در زمینه نهان نگاری ونهان کاوی، همچنین انواع نهان کاوی و روش های ارائه شده برای آن، روش های نهان کاوی تصاویر JPEG مورد ارزیابی قرار می گیرند.در این پژوهش روش های انجام شده با معیارهای پیچیدگی، امنیت، کارایی، دقت، میزان خطا و اندازه پیام مورد بررسی قرار گرفتهاند.

Authors

محمدرضا صمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی ایرانیان

نجمه فرجی پور

استادیار موسسه آموزش عالی ایرانیان