شناسایی چالش های توسعه یک سیستم هوش مصنوعی توصیف پذیر با بهره گیری از سوالات کاربران در انجمن های پرسش و پاسخ به وسیله ی الگوریتم های خوشه بندی متون

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 228

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CDI20_036

تاریخ نمایه سازی: 18 فروردین 1403

Abstract:

هوش مصنوعی توصیف پذیر یک حوزه مهم از تحقیقات است که هدف آن ایجاد مدل های هوش مصنوعی با توضیحات قابل درک برای انسان است. در این مطالعه، موضوعاتی را که توسعه دهندگان XAI مورد بحث قرار می دهند و چالش هایی که با آن ها روبرو هستند را با تجزیه و تحلیل بحث ها در انجمن های Stack Exchange بررسی می کنیم. ما از تکنیک های خوشه بندی متون برای شناسایی ده موضوع کلیدی که توسعه دهندگان مورد بحث قرار می دهند، از جمله موانع توسعه مدل استفاده می کنیم. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که توسعه دهندگان موضوعات مربوط به مفاهیم بنیادی، عیب یابی ابزار ها، و تفسیر شبکه های عصبی را مفیدترین موضوعات می دانند و در روش های بهبود مدل و تعیین اهمیت ویژگی ها با چالش هایی مواجه می شوند.

Keywords:

هوش مصنوعی توصیف پذیر , انجمن های پرسش و پاسخ , خوشه بندی متون , مدل سازی موضوع

Authors

محمد مهدی صیادنژاد

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز

علی عسگری

University of Naples Federico II

اشکان سامی

۳Edinburgh Napier University

هومان تحیری

بخش مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه شیراز