بررسی زمان بندی جریان های کاری چندگانه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF05_206

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1401

Abstract:

جریان کاری به عنوان یک استانداردی برای نشان دادن فرآیندها و روند اجرای آنها تعریف شده است. الگوریتم های زمان بندی را می توان به عنوانزمان بندی، برای وظایف وابسته و مستقل به کار گرفت. زمانبندی کارهای مستقل نیازی به مقابله با هزینه و وابستگی های ارتباطی بین وظایف ندارد،بنابراین هر کار می تواند به طور مستقل زمان بندی شود. ولی در زمان بندی وظایف وابسته، با چالش رو به رو هستیم، زیرا اولا خود زمان بندی یکمشکل NP-complete است و نیز جریان های کاری، از وظایف وابسته تشکیل شده است. برای زمان بندی این نوع وظایف، الگوریتم پیشنهادی بایدهزینه های ارتباطی را از نظر وابستگی وظایف نیز بررسی کند . این هزینه ها به طور ضمنی زمانی است که وظایف برای اجرای به یک مجموعه از منابعتوزیع شده ارسال شوند. در اینجا ما بر روی تعدادی از روش ها و رویکردهایی که برای زمان بندی جریان های کاری چندگانه تعریف شده است تمرکزمی کنیم.

Keywords:

Authors

خدیجه صحراگرد

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

مهرناز مودی

استادیار گروه برق و کامپیوتر، دانشگاه تربت حیدریه، خراسان رضوی، ایران

زهرا رمضان پور

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) ، خراسان رضوی، ایران