ویکردی نوین در مطالعات خلق پول مبتنی بر مالکیت به منابه «سته ای از حق ها» با نگاهی به اقتصاد اسلامی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 161

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MRFEC-13-24_001

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1401

Abstract:

حقوق مالکیت جایگاه مهمی در سامان دهی نظام اقتصادی دارده تا جایی که برخی علم اقتصاد را علم مطالعه آنمی دانند. حقوق مالکیت تعیین کننده نحوه منتفع یا متضرر شدن افراد در تعاملات اقتصادی و چارچوبی برای حل و فصلبرخورداری های منفعتی است. در سیر تحول این مفهوم، مالکیت از یک حق مطلق که در اختیار مالک است. به مفهوم«بسته ای از حق ها» تغییر کرده است. براین اساسء در مالکیت یک دارایی، محموعه ای از حق ها و دی حقان وجود دارد.هر حقی با محموعه ای از قواعد مرتبط است که نحوه اعمال آن حق را برای صاحب حق و سایر مکلفان تعیین می کند.این برداشت از مالکیت» دستگاهی تحلیلی برای سامان دهی اقسام دارایی ها و خیرات و مواهب در اختیار قرار می دهد کهکاربرد این رویکرد در حوزه پول و به طور مشخص در زمینه خلق پول بررسی شده است. نتیجه این رویکرد ارائهماتریسی از حق ها و قواعد است که برای ساماندهی خلق پول، هر مکتب پولی، ازجمله در اقتصاد اسلامی باید بتواندخانه های خالی این ماتریس را کامل کند.

Authors

عادل پیغامی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

سیدهادی عربی

دانشیار دانشکده دانشگاه قم

محمد نعمتی

استادیار دانشکده دانشگاه امام صادق (ع)